Home

Nieuws

Nautilus: keten beperkt risico EKO-groenteteelt

Afzetorganisatie Nautilus Organic denkt dat risico’s die Rabobank ziet aan biologische groente al zijn opgevangen.

Vraag en aanbod zijn in de biologische sector al nauw op elkaar afgestemd, stelt afzetorganisatie Nautilus in een reactie op de visie van Rabobank. In een Regioscan van Rabobank voor Flevoland, Noord-Overijssel, Veluwe & Salland wijst de bank op toenemende prijsrisico’s voor de groeiende biologische teelt. Nu het aandeel van biologisch voor verschillende producten sterk oploopt, kunnen productiefluctuaties prijsschommelingen veroorzaken. De bank pleit onder meer voor nauwe afspraken met retail.

Sterke punt biologisch

Nautilus Organic was niet betrokken bij het Rabobank-onderzoek en zegt dat de biologische keten al nauw samenwerkt. “Wij kunnen ons vinden in de analyse van de Rabobank dat het afstemmen van vraag en aanbod cruciaal is in de markt voor biologische groente en fruit. Tegelijk is dat ook juist het sterke punt van de biologische keten; er wordt nauw samengewerkt en teelten worden zorgvuldig voorbereid en gepland in overleg met de klant.”

Geen grote margedruk

Nautilus Organic ervaart over de hele linie geen bijzonder verhoogde margedruk. “Binnen de coöperatie kunnen we door als telers samen te werken een sterke marktpositie realiseren. We richten ons op korte ketens en waardevolle, toekomstbestendige samenwerkingen met handelspartijen en retail in diverse vormen in binnen- en buitenland. Hierdoor kunnen vooraf, in samenwerking met de klant, zorgvuldige programma’s samengesteld worden.”

Of registreer je om te kunnen reageren.