Home

Nieuws 2 reacties

WUR start landelijk praktijkonderzoek agroforestry

Wageningen UR gaat de komende 4 jaar samen met akkerbouwers en het bedrijfsleven de kansen voor agroforestry in Nederland verder onderzoeken. Dat meldt Wageningen UR.

Het meerjarig onderzoeksprogramma PPS Agroforestry (2019-2022) moet inzicht geven in bestaande kennis over agroforestry in Nederland en omringende landen. Op praktijkniveau, bij de boer, wordt onderzocht hoe agroforestry-systemen technisch en economisch uitvoerbaar zijn te maken. Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij de teelt van landbouwgewassen gecombineerd wordt met houtige gewassen, zoals fruitbomen en notenbomen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Aanleg van een notengaard in de Kempen, Noord-Brabant. - Foto: Piet Rombouts
Aanleg van een notengaard in de Kempen, Noord-Brabant. - Foto: Piet Rombouts

Dit jaar plannen, volgend jaar planten

Volgens Wageningen UR zijn er voornamelijk ontwikkelingen nodig op het gebied van verdienmodellen voor de boer, technologie, mechanisatie, databeheer en de ontwikkeling van geschikte rassen voor agroforestry-systemen.

Maureen Schoutsen, onderzoek duurzame landbouwsystemen van Wageningen UR, meldt dat 6 akkerbouwers, verspreid over Nederland, meedoen aan het meerjarig onderzoek. “Dit jaar worden concrete uitvoeringsplannen voor de 6 deelnemende akkerbouwers gemaakt. Volgend jaar worden de houtige gewassen geplant”, aldus Schoutsen. De periode erna, tot 2022, geldt ter observatie en monitoring van bijvoorbeeld biodiversiteit en rendabiliteit.

Motivatie boer deelname agroforestry varieert

Om hoeveel hectare agroforestry het uiteindelijk gaat, is nog onduidelijk. Schoutsen: “Dit varieert per boer van 4 tot wel 20 hectare. Het hangt van de lokale omstandigheden en van het systeemtype af.” Boeren hebben verschillende motivaties om mee te doen aan het project volgens Schoutsen. Dit varieert van waarde- en productverrijking tot percelen die landbouwtechnisch minder interessant zijn vanwege een hoge waterstand.

Kosten voor aanplant zijn voor boer zelf

Het meerjarig onderzoek wordt financieel ondersteund door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het bedrijfsleven en de dienstverlening, waaronder SPIE Nederland. Andere deelnemende partijen zijn de Nederlandse Notenvereniging en Stichting Agroforestry Zuid-Nederland.

De kosten voor het aanplanten van houtige gewassen zijn voor de akkerbouwers zelf. Dat geldt ook voor het onderhoud en de landbewerking. “Het is een initiatief waarin alle deelnemende partijen, dus ook de akkerbouwers, achter het concept agroforestry staan. Zij vinden dat er verandering nodig is in de sector. De resultaten zijn uiteindelijk bedoeld om te laten zien wat er met deze vorm van landbouw mogelijk is in Nederland”, zegt Schoutsen.

Laatste reacties

  • A.W. Knop

    Naar aanleiding van het boek Herstellende landbouw van Sheppard ben ik in mijn tuin ook een beetje begonnen. 2 druiven mogen de notenboom beklimmen, de eerste 4 fruitbomen staan en de volgende 8 zijn onderweg. Vergeleken bij de proeven die hierboven beschreven worden is het natuurlijk micro, maar ook dat kan werken.

  • M. Evers

    Klein of groot, het gaat om het idee dat we veel beter en slimmer met de natuur kunnen samenwerken. Zelf heb ik een eetbaar parkje. 600 m2 ook met enkele fruitboompjes en veel bessen en frambozenstruiken. Mijn druif klimt in de aangewaaide vlierboom, waarvan ik wat van de bloesem oogst om een lekker drankje te maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.