Home

Nieuws

LNV vraagt mening telers kringlooplandbouw

Aankomende week start een online onderzoek onder agrarische ondernemers over de LNV-visie kringlooplandbouw.

Dat meldt onderzoeksbureau Geelen Consultancy, die het onderzoek samen met bureau Motivaction in opdracht van het ministerie van LNV uitvoert. Enkele duizenden boeren ontvangen vanaf 22 april een e-mail met een link naar de online vragenlijst.

Ondersteunen in omslag

LNV wil door middel van het onderzoek te weten komen in de mate waarin boeren bekend zijn met de LNV-visie, hoe zij aankijken tegen de omslag naar kringlooplandbouw en hoe zij hierover geïnformeerd willen worden. Ook wordt in het onderzoek gevraagd in hoeverre boeren kringlooplandbouw zelf al toepassen. LNV wil alle ervaringen en voor- en nadelen meenemen om inzicht te krijgen in hoe zij boeren kunnen ondersteunen in de omslag naar kringlooplandbouw. De antwoorden van het onderzoek worden anoniem verwerkt. Het eindrapport wordt naar elke deelnemer van het onderzoek gestuurd.

Of registreer je om te kunnen reageren.