Home

Nieuws

Raad van State dwingt kwekerij en UWV tot mediation

Te trage vergunningsverlening van het UWV leidde tot verhaalbare schade bij een kweker. Maar hoe hoog?

3 maanden de tijd krijgen de Brabantse kwekerij Verschure in Aarle-Rixtel en het UWV om tot een oplossing te komen van hun conflict. Lukt dat niet, dan doet de Raad van State alsnog uitspraak in een langlopend juridisch conflict dat al voortsleept sinds 2011. De inzet is een schadeclaim van ruim € 600.000. Die schade claimt de kwekerij te hebben geleden door nalatig handelen van het UWV bij het verlenen van werkvergunningen voor Roemeense seizoenarbeiders. Daardoor kwam de kwekerij handen tekort om alle gewassen te bewerken en te oogsten.

Vergunningen te laat afgegeven

Het ging om 30 aangevraagde vergunningen. Daarvan werden onder juridische druk alsnog 13 verleend. De 17 resterende aanvragen werden als mosterd na de maaltijd veel later verleend. Volgens de advocaat van de kwekerij werd het getreuzel met de afgifte van de vergunningen veroorzaakt door terughoudend beleid van de toenmalige minister van Sociale Zaken. Het UWV heeft het oorzakelijke verband tussen het getreuzel met de vergunningen en de schade altijd ontkend. Een schaderapportage van de kwekerij werd lange tijd niet serieus genomen. Het werd afgedaan als een niet-onafhankelijke rapportage die bovendien vol gebreken stond.

Rechter erkende schaderapport

Maar het UWV werd klaarwakker na een uitspraak van de rechtbank in 2018. Het schaderapport werd door de rechtbank wel voor vol aangezien. En omdat het UWV nooit met een tegenrapportage was gekomen, verloor het UWV de zaak en werd het veroordeeld om de berekende schade van ruim € 600.000 te betalen. Dat maakte een hoger beroep bij de Raad van State noodzakelijk. Het schadebedrag is intussen aan de kwekerij uitgekeerd. Maar als de Raad van State het UWV alsnog gelijk geeft, dan kan dit bedrag of een gedeelte daarvan weer terug.

‘UWV heeft sterke beroepsgrond’

Dat lijkt nu vrijwel zeker, zo bleek tijdens het hoger beroep bij de Raad. Een van de rechters constateerde dat de rechtbank toch iets te kort door de bocht is gegaan. “UWV heeft een sterke beroepsgrond”, oordeelde hij. Al stelde hij wel dat dit een voorlopig oordeel is. Dat sterke bezwaar van het UWV gaat over de status van de schadedeskundige die door de kwekerij is aangesteld. Als het om een echt onafhankelijke deskundige gaat, dan is een tegenrapportage verplicht. Maar de deskundige van de kwekerij heeft volgens het UWV niet die onafhankelijke status. De Raad van State heeft over dat vraagstuk al eerder geoordeeld en dit oordeel valt dus waarschijnlijk nu ook weer in het voordeel van het UWV uit.

UWV wel aansprakelijk, schade lager

De Raad gaat er overigens wel van uit dat het getreuzel bij het UWV de oorzaak is van de schade. Alleen de hoogte van het schadebedrag staat voor de Raad nog ter discussie.

Of registreer je om te kunnen reageren.