Home

Nieuws

AgroProeftuin breidt uit naar 35 hectare

AgroProeftuin de Peel heeft sinds dit jaar het proefareaal voor alternatieve vormen van landbouw opgeschaald van 10 naar 35 hectare.

Dat meldt initiatiefnemer AgriFood Capital. Op de proeflocatie kunnen boeren die een vernieuwend idee hebben, vooral passend binnen de kringlooplandbouw, deze in de praktijk uitproberen. Dit jaar is het plan 14 praktijkproeven te draaien.

Vernieuwing van de landbouw

De proeftuin is gericht op vernieuwing van de landbouw. De Proeftuin biedt organisatorische en financiële ondersteuning aan bedrijven en brengt onder andere via ondernemersbijeenkomsten partijen met elkaar in contact. Boeren werken onder andere samen met Agrifirm, Delphy, het Louis Bolk instituut, kennisinstelling HAS Hogeschool en WUR.

Passend in kringlooplandbouwvisie

“De agrifood-industrie is heel belangrijk voor de economie in onze regio”, zegt burgemeester van de gemeente Landerd Marnix Bakermans. De burgemeester pleit voor een sector die produceert in balans met de omgeving. ‘’Dat wil zeggen economisch, ecologisch én maatschappelijk verantwoord”, aldus Bakermans. Volgens hem past dit initiatief perfect in de kringlooplandbouwvisie van minister Schouten: ‘’Hier is kringlooplandbouw in uitvoering.”

3 thema’s

De praktijkproeven vallen binnen 3 thema’s: eiwit van eigen bodem, biomassa als grondstof en biodiversiteit. Het thema eiwit van eigen bodem is gericht op voeding voor mens en dier. Bijzondere gewassen zoals sorghum worden verbouwd in combinatie met bijvoorbeeld zonnebloemen. Het thema biomassa als grondstof vertaalt zich bijvoorbeeld in proefvelden met hennep voor de productie van olie en bouwmaterialen. Tot slot richt het thema biodiversiteit zich op bodemleven, met onderzoek naar bodemverbeteraars (zoals compost en resten van insectenteelt).

Of registreer je om te kunnen reageren.