Home

Nieuws laatste update:3 dec 2019

Doorbraak aanpak bacteriële plantenziektes

Plantenziektes als Xylella, Clavibacter, Erwinia en Xantomonas zijn mogelijk te bestrijden. Dit blijkt na een succesvolle aanpak van Ralstonia solanacearum (bruinrot).

Een topsectoronderzoek met Britse en Chinese partners heeft nu voor het eerst aangetoond de bacterieziekte Ralstonia solanacearum te kunnen bestrijden in tomaat. De onderzoekers zetten daarvoor gerichte virussen in die de bacterie gericht infecteren.

Plaag in Nederland

Nederland heeft de laatste vijf jaar te kampen met deze bacterieziekte, overigens niet in tomaat. Dat verklaart de Nederlandse inbreng via topsectorenonderzoek. Nederland heeft daarvoor miljoenen uitgetrokken.

Van type 1 Ralstonia zijn in Nederland zware uitbraken geweest in rozenbedrijven en andere sierteelten. Het leidde zelfs tot het faillissement van bedrijven omdat geruimd moest worden.

Van type 3 is in 2016 een besmetting geconstateerd in aubergine in Nederland. Dat type 3 wordt bruinrot genoemd en is een heel groot risico voor de aardappelteelt in Nederland en is een minder groot risico voor tomatenbedrijven dan het type 1, blijkt uit gegevens van het internationale platform EPPO.

Nature Biotechnology

De onderzoekers van de Universiteit Utrecht, de Britse Universiteit van York en de Chinese Nanjing Agricultural University publiceren hun artikel in het blad Nature Biotechnology. Door voor het eerst een oplossing te bieden voor deze plagen, vormt dit werk de basis voor efficiënte en duurzame gewasbeschermingsmethoden die pesticiden overbodig maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.