Home

Nieuws 2 reacties

CDA: tweede landbouwexporteur bulk niet houdbaar

Nederland moet volgens het CDA niet langer de tweede landbouwexporteur van de wereld willen zijn met bulk, omdat natuur en milieu onder te grote druk staan.

De agrarische sector moet verduurzamen in plaats van massaal produceren voor de export, stelt het CDA in een breed visierapport ‘Zij aan zij’. De ‘hele agrarische sector’ moet kwaliteitsproducten voor de wereldmarkt en de regio gaan leveren, onderstreepte Leonard Geluk, voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA, donderdag in het Radio 1 Journaal. Zaterdag discussieert het CDA-partijcongres in Utrecht over het rapport dat het toekomstperspectief schetst voor Nederland in 2030, met een belangrijke landbouwparagraaf.

Productie of doorvoer

Nederland wordt als tweede voedselexporteur ter wereld aangemerkt in het rapport. Nederland heeft die positie voor groenten en fruit vooral door een sterke doorvoer. Nederland importeert € 7,6 miljard aan groente en fruit en produceert € 3,5 met een uitvoer van € 11,3 miljard.

In het Radio 1 journaal donderdagochtend 7 november werd het onderscheid tussen productie en handel niet gemaakt. Geluk hoopt dat de landbouw een akkoord wil sluiten met de overheid over verduurzaming, maar op punten als energie en middelen zijn die akkoorden al gemaakt voor 2030.

Verbazing over standpunt CDA

Voorzitter Geluk erkent dat er geen boer in de commissie zat die het rapport schreef. In het Radio 1 Journaal stelde de Nederlandse Melkveehoudersvakbond (NMV) dat het verbazend is dat het CDA wel wereldhandelsverdragen steunt en nu pleit voor minder internationale handel.

De discussie lijkt vooral te gaan om dierhouderij, maar Geluk noemde de ‘hele agrarische sector’. Ook boerenprotestleider Bart Kemp stelde afgelopen week in NRC dat Nederland minder vlees, groente en fruit over de wereld moet verhandelen.

Laatste reacties

  • P Verschuren

    Ik weet niet wat voor wetenschappers dit nu weer zijn , maar recent is bekend geworden dat Nederland evenveel agrarische producten importeert als exporteert. Dat Nederland de 2e agrarische exporteur ter wereld is, komt dus omdat we bulkproduct importeren en een hoogwaardig product exporteren.

    Vandaag ook weer de missende wetenschap met betrekking tot emissiearme stallen. Dit roept toch de vraag op waar die wetenschap mee bezig is en waarom ze menen dat een blind vertrouwen in hun ogenschijnlijke flauwekul gerechtvaardigd is.

  • M. Laan

    Even ter informatie, Nederland is de tweede landbouwexporteur va de wereld wordt vaak in de politieke discussie verward met tweede landbouwproducent van de wereld.
    Veel grote landen zijn echter groter in absolute productie maar zijn niet zelfvoorzienend, en kunnen hun zelfvoorziening niet qua tijd en plaats afstemmen met de vraag. Daardoor ontstaat vrije handel, en Nederland is in dat spelletje de tweede van de wereld, wegens niveau van telers, Handelaren en infrastructurele ligging. Heel wat anders als waar velen hun rare politieke standpunten vandaan halen. Gaan we deze stroom van handel aan banden leggen zullen er of grote tekorten ontstaan in landen, of grote verspillingen gaan plaatsvinden op andere plaatsen, en dan heb je die discussie weer....

Of registreer je om te kunnen reageren.