Home

Nieuws

Consument en keten verspillen minder voedsel

Nederland verspilt in 2019 duidelijk minder voedsel dan drie jaar geleden. Dat schrijft minister Schouten (LNV) aan de Kamer.

Uit de op 3 oktober gepubliceerde Monitor voedselverspilling bij huishoudens in Nederland 2019 door het Voedingscentrum blijkt dat de voedselverspilling bij huishoudens in 2019 ten opzichte van 2016 met 17% is afgenomen. Ten opzichte van 2010, het jaar waarin de voedselverspilling bij huishoudens voor het eerst is gemeten, is er sprake van een daling met 29%.

De metingen laten zien dat Nederlandse huishoudens in 2019 9,5% van al het gekochte voedsel verspilden, in 2010 was dit nog 13,6%. Opgeteld is de productgroep AGF goed voor de meeste weggegooide kilo’s.

Top 10 meest verspilde producten in kilo’s per persoon per jaar

  1. Brood 7,3
  2. Zuivel 5,1
  3. Groente 3,7
  4. Fruit 3,0
  5. Aardappelen 2,9
  6. Vetten 2,7
  7. Vlees(waren) 2,3
  8. Pasta’s 1,0
  9. Gebak/koek 1,0
  10. Snoep/snacks 0,8

De brief komt middenin de ‘Verspillingsvrije week’ van 30 september tot en met 5 oktober. Deze week worden consumenten gestimuleerd om een week lang geen eten weg te gooien en #Verspillingsvrij te zijn. In 2019 is de publiekscampagne vooral gericht op gezinnen met jonge kinderen, omdat uit cijfers blijkt dat zij relatief het meeste voedsel verspillen. Later volgen ook andere doelgroepen. De campagne wordt ondersteund door een grote groep van influencers – vloggers en bloggers – die een rolmodel zijn voor de doelgroep. Ook zijn er voor scholen lespakketten.

Geen datum op verse groente

Onduidelijkheid over de termen Tenminste Houdbaar Tot (THT) en Te Gebruiken Tot (TGT) is een van de oorzaken van onnodig weggooien van voedsel. Die verwarring wordt in elk geval niet uitgebreid naar verse groenten en fruit. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel heeft in dat kader met haar leden gesproken, waarbij de supermarkten aangaven dat zij geen datum op onbewerkte groenten en fruit zullen hanteren. Dat volgt op de toezegging van minister Schouten dat op verse groente en fruit géén houdbaarheidsdatum hoeft te staan.

Mensen doen zich tegoed aan een gratis lunch op Plein 1940 tijdens het evenement Damn Food Waste. Met de actie wil de organisatie voedselverspilling onder de aandacht brengen. - Foto: ANP
Mensen doen zich tegoed aan een gratis lunch op Plein 1940 tijdens het evenement Damn Food Waste. Met de actie wil de organisatie voedselverspilling onder de aandacht brengen. - Foto: ANP

Verspilling in de keten

In de op 3 oktober gepubliceerde gepubliceerde Monitor voedselverspilling update 2009-2017 van Wageningen UR is gekeken naar de gehele Nederlandse voedselketen. Omdat aannames gedaan moeten worden voor de minimale en maximale hoeveelheid voedsel in de verschillende afvalstromen, is het niet mogelijk om de hoeveelheid voedselverspilling in een exact getal uit te drukken, schrijft minister Schouten. In 2017 was de voedselverspilling minimaal 106 kilogram en maximaal 147 kilogram per persoon, wat gelijk staat aan minimaal 1.814 kiloton tot maximaal 2.509 kiloton voor heel Nederland.

Meer gecomposteerd

Ten opzichte van 2016 is de hoeveelheid voedselresten die vanaf de producent hun weg de voedselketen in niet gehaald heeft in 2017 met 2% gestegen. Dat komt vooral doordat de producties van vollegrondsgroenten en aardappelen groter waren. Wel heeft er een verandering plaatsgevonden in de bestemming van de voedselreststromen. Een groter deel is gecomposteerd (op het land gelaten of anderszins hergebruikt in de teelt). Dat ziet LNV als een betere, hoogwaardiger bestemming dan storten en verbranden, waarvan het aandeel iets is afgenomen. De verwachting is dat met name verbranden verder zal afnemen. Per 1 januari 2019 is de afvalstoffenbelasting voor verbranden verhoogd van € 13,21 per ton naar € 31,12.

Of registreer je om te kunnen reageren.