Home

Nieuws

CNV: geen akkoord reorganisatie Hartman

Er is geen overeenstemming tussen werknemers en teeltbedrijf A.C. Hartman over een reorganisatie.

Een klein aantal van de 57 overbodig verklaarde medewerkers van glastuinbedrijf Hartman uit Sexbierum heeft ingestemd met de ontslagregeling die vorige week door de directie is voorgelegd. Volgens CNV Vakmensen weigeren de meeste medewerkers, op advies van vakbonden, hun handtekening te zetten, aldus CNV-onderhandelaar Sijtze de Bruine.

Transitievergoeding

CNV vindt dat een betere regeling mogelijk is met een volledige transitievergoeding. Nu zou het voorstel om ‘een derde van de wettelijke transitievergoeding’ gaan. Het argument van een dreigend faillissement bij Hartman is niet relevant voor CNV Vakmensen. Bij het moederbedrijf, The Fruit Farm Group, zit genoeg geld voor een fatsoenlijke regeling, stelt De Bruine: “We hopen dat de directie tot het inzicht komt dat ze dit verkeerd heeft aangepakt en dat het echt anders moet. Als er een reorganisatie nodig is, dan wel op een normale manier.”

‘Albert Heijn-leverancier’

In het persbericht maakt CNV Vakmensen melding van de leveranciersrol van Hartman bij Albert Heijn. Die is geen partij in dit geschil. Hartman en Albert Heijn-partnerleverancier Bakker Barendrecht zijn beide eigendom van Hein Deprez via The Fruit Farm en Greenyard.

Hartman werd in 2017 overgenomen door The Fruit Farm Group uit België. Sinds de overname hebben tegenvallers geleid tot een reorganisatie met het afstoten van teeltlocaties en taken als verpakking. Hartman zal zich verder toeleggen op de biologische teelt.

Reactie Hartman

“Wil Hartman een toekomst hebben, dan zal het bedrijf drastisch moeten veranderen, iets dat de afgelopen jaren onvoldoende is gebeurd. Het bedrijf gaat zich richten op bioteelt. Half november zijn de eerste stappen gezet naar een nieuw Hartman, samen met personeel, leveranciers, afnemers, banken en CNV en FNV. Helaas brengt de omvorming van het bedrijf met zich mee dat er gedwongen ontslagen zullen vallen. Dat betreurt Hartman ten zeerste, veel medewerkers werken er al jaren. Voor de getroffen medewerkers wordt gewerkt aan een sociaal plan, dit om het verlies van hun baan te verzachten. Het samenstellen van zo’n plan kost tijd, want de financiële situatie maakt helaas geen standaard afvloeiingsregeling mogelijk. Afgelopen woensdag heeft een constructieve meeting plaatsgevonden met CNV. In goed overleg is toen besloten om gezamenlijk naar alternatieve oplossingen te zoeken. Hoe die oplossingen eruit gaan zien, is nog niet duidelijk. Daar wordt aanstaande maandag verder over gesproken. De suggestie van het CNV dat er voldoende financiële middelen zijn voor een transitievergoeding is in elk geval onjuist en geeft de medewerkers valse hoop. Iets dat Hartman niet wil doen. Eind volgende week hopen we meer informatie over het plan met de betrokkenen te kunnen delen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.