Home

Nieuws

Schouten: ‘We zitten tegen de grens aan’

Landbouwminister Carola Schouten zegt dat het voedselsysteem tegen de grens aan zit en op de lange termijn onhoudbaar is. Ze wil af van het gebruik van kunstmest.

In dagblad Trouw licht de minister haar landbouwvisie toe, die ze vanmiddag (8 september) presenteert in Delfgauw.

Lees vanmiddag alles over de landbouwvisie op Boerderij.nl

Herwaardering voedsel

Schouten: “Als we zo doorgaan, kunnen Nederlandse boeren uiteindelijk niet meer boeren. Je kunt dan macro-economisch zeggen: produceer het voedsel maar op de plek waar dat het goedkoopst kan, desnoods buiten Nederland. Maar wat is er duurzaam aan eten van ver weg halen? We willen toch vers eten. Het is tijd voor een herwaardering van ons voedsel.” Daar ligt niet alleen een taak voor de primaire producent. Ook de leverancier, de supermarkt en de consument hebben daar een rol in.

Om voor zo’n prijs te produceren moet een boer heel wat halsbrekende toeren uithalen

Besteding inkomen aan voedsel

De minister schetst in een interview met Trouw dat er een onbalans is tussen de eisen die aan boeren worden gesteld en de waardering die ze daarvoor krijgen. Consumenten besteden nog maar 11% van hun inkomen aan voedsel. “Om voor zo’n prijs te produceren moet een boer heel wat halsbrekende toeren uithalen. Tegelijkertijd stellen we als maatschappij steeds meer eisen aan de boer: op het gebied van weidegang, biodiversiteit, sterrenvlees. Dat is een onbalans. Ons voedselsysteem zit tegen de grens aan en is op de lange termijn onhoudbaar.”

Bij een discussie over aantallen dieren kom je in allerlei loopgraven terecht

Staat van de Boer

Schouten refereert aan het onderzoek De Staat van de Boer, waarmee Trouw eerder dit jaar de situatie van de landbouw in kaart bracht. “Boeren zijn zich zeer bewust van maatschappelijke vraagstukken”, aldus de minister.

In de visie wordt geen grens gesteld aan het aantal dieren in Nederland. “Bij een discussie over alleen aantallen dieren kom je in allerlei loopgraven terecht. Hoe kun je vaststellen wat het juiste aantal dieren in Nederland is?”

Hoe grootschalig een boer wil produceren, is zijn eigen keuze

Kringloop

Schouten gaat uit van een kringloop: “Hoe grootschalig een boer wil produceren, is zijn eigen keuze. Als hij maar werkt in een gesloten kringloop. Die organiseer je lokaal waar dat kan, en regionaal of internationaal waar dat moet.”

Als je uitgaat van een kringloop is discussie over aantallen dieren niet nodig, zegt Schouten. “Het gaat dan om het evenwicht tussen de aanvoer van voer en de afvoer van mest. Hoeveel dieren er bij dat evenwicht passen, zal per boer verschillen.” Schouten wil af van kunstmestgebruik. “Er zal niet direct een verbod komen, maar er is wel een weg ernaar toe.”

Lees ook: ‘Hoe dan?’ is sleutelvraag voor landbouwvisie Schouten

Of registreer je om te kunnen reageren.