Doorgaan naar artikel

Duitse telers: versoepeling bureaucratie na protest

De Duitse tuinbouw wil op 39 punten een versoepeling of afschaffing van bureaucratische regels. Dat doet de sector op uitnodiging van de Duitse overheid.

De Duitse koepel Zentralverband Gartenbau heeft voorstellen ingeleverd waarmee de overheid aan de slag kan om bureaucratie af te bouwen. Volgens ZVG-directeur Bertram Fleischer gaat de tuinbouw al jaren gebukt onder overbureaucratisering. De boerenprotesten in Duitsland in januari hebben deze problemen op tafel gelegd, stelt Fleischer. Hij is blij met de ruimte die dat oplevert om bureaucratie aan te pakken.

Het verzamelen van gegevens is zeer tijdrovend en staat niet in verhouding tot het beoogde voordeel

De maatregelen zijn divers. Zo zouden kleine bedrijven eerder vrijgesteld moeten worden van fiscale eisen zoals omzetbelasting. Met name nitraateisen worden als knellend ervaren. Telers moeten veel data aanleveren die onnodig zijn of ruwe schattingen. Het levert bovendien niets op. “Het verzamelen van gegevens is zeer tijdrovend en staat niet in verhouding tot het beoogde voordeel.”

Ook bij glastuinbouwbedrijven hebben kleinere bedrijven last van zware administratieve en kostenverhogende eisen om energie-administratie bij te houden en managementsystemen te gebruiken en audits te betalen. De Duitse tuinbouw wil dat de eisen niet verder gaan dan Europees verplicht is. Ook moeten telers nu veel regelen om niet belast te worden voor CO2 op biogas. Certificeringsplicht daarvoor moet vervallen.

Extra gewasbeschermingsmaatregelen

Tegelijk komen extra gewasbeschermingsmaatregelen op de Duitse telers af. Vorige week kreeg Fleischer een discussienota onder ogen van het ministerie. Daarin wordt uitgegaan van de Europese lijn van 50 procent reductie van gebruikte middelen in 2030. Fleischer: “Er moet echter nogmaals expliciet op worden gewezen dat een algemene reductie van 50 procent van alle middelen in 2030 onoverkomelijke problemen zal opleveren voor de tuinbouw met al zijn speciale gewassen. Er zijn voldoende actieve ingrediënten nodig om resistentiestrategieën te kunnen implementeren. Met biologische middelen alleen kunnen de problemen op het gebied van de gewasbescherming niet adequaat worden beheerst.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin