Home

Nieuws

Effecten droogte worden erger

Hoewel er wat regen is gevallen, nemen de effecten van de droogte nog steeds toe.

Dat blijkt uit de droogtemonitor die de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) van Rijkswaterstaat donderdag 9 augustus uitbracht.

Het waterpeil in het IJsselmeer daalt sneller dan gedacht. Het ging afgelopen week 5 millimeter per dag omlaag, de verwachting was 3 millimeter. De belangrijkste oorzaak is de snellere verdamping door het warme weer. Hierdoor komt eerder dan gepland het peil van 30 centimeter onder NAP in beeld.

Waterpeil niet verder laten dalen

Met de waterschappen is afgesproken dat ze hun afname niet laten toenemen. Waterschappen roepen in het hele land op om onttrekkingsverboden na te leven. Ze proberen de lokale waterlopen op peil te houden, soms door extra pompen in te zetten. Dit moet de schade aan natuur en landbouw beperken.

Diverse waterschappen vangen beschermde vissoorten uit droogvallende beken om deze elders weer uit te zetten. Voor de scheepvaart neemt de hinder door de lage waterstand en de droogtemaatregelen toe.

Grondwaterpeil

Op de zandgronden is het grondwaterpeil sterk gedaald. Rijkswaterstaat spreekt van ‘lage tot zeer lage grondwaterstanden’. Ook elders is het peil gezakt. De voorraad grondwater is eveneens laag. Verschillende waterschappen hebben hun beregeningsverboden met oppervlaktewater en in sommige gevallen grondwater uitgebreid. Van een een landelijk verbod is geen sprake.

Neerslagtekort zal niet toenemen

Het neerslagtekort is nu 306 millimeter en zal naar verwachting de komende 2 weken rond de 300 millimeter zijn, als gevolg van de regen die al gevallen is en nog voorspeld wordt. Maar echt afnemen doet het ook niet. De komende week verwacht men maar 5 millimeter, maar de langere termijn geeft een wat instabieler weerbeeld.

Het KNMI verwacht komende twee weken 15 millimeter neerslag in de stroomgebieden van Rijn en Maas. De afvoer Rijn bij Lobith blijft rond het zeer lage 900 kuub per seconde. De afvoer van de Maas blijft rond de 25 kuub per seconde.

Verzilting neemt toe

De verzilting in het westen van Nederland neemt toe door het indringend zout water uit zee en de zoute kwel uit de ondergrond. In de mondingen van het AmsterdamRijnkanaal, de Hollandsche IJssel en de Lek is sprake van verhoogde chloridegehalten. Om dit tegen te gaan, wordt via de Lek extra zoet water ingelaten naar West-Nederland.

Ook is de doorspoeling van het Volkerak-Zoommeer gestopt, zodat er meer water langs de Nieuwe Waterweg kan stromen om zeewater weg te spoelen. De uitvoer via de zoutriolen bij de Haringvlietsluisen is eveneens beperkt.

Waterkwaliteit oppervlaktewater

LCW waarschuwt voor de slechte waterkwaliteit van het oppervlaktewater. Op veel plaatsen komt botulisme, blauwalg en vissterfte voor. De verwachting is dat het aantal plaatsen waar problemen zijn de komende tijd zal toenemen. De watertemperatuur van de Rijn en de Maas zijn gemiddeld 26 graden.

Of registreer je om te kunnen reageren.