Home

Nieuws laatste update:16 jul 2018

Markt: bloemkool richting 1 euro

Met vrije marktprijzen van rond de 80 cent voor klasse I in de maat 6, wordt bloemkool zeker niet verkeerd betaald. Het addertje onder het gras: je moet die bloemkool dan wél kunnen snijden. Telers melden bijna allemaal al een tijdje mondjesmaat te oogsten, of aan het begin te staan van een periode met weinig oogstbare kool. De komende 14 dagen lijkt de de neerslagsituatie ook nauwelijks te veranderen.

De oorzaak voor de achterblijvende productie is – als in veel andere vollegrondsgroenten – de warmte in combinatie met een gebrek aan natuurlijke neerslag. Dat is ook aan de orde in veel andere productiegebieden buiten Nederland.

Bloemkool reageert op hitte door een vertraging van de bloemaanleg, waardoor de oogst wordt verlaat, of juist door een versnelling van de afrijping als de bloemaanleg al is gepasseerd. Die uitgroei kan dan zo snel verlopen, dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van de kool.

Water is bottleneck

Telers in de provincie Zeeland hebben misschien nog wel het meest te lijden van het huidige weer, met name op plekken waar amper of niet beregend kan worden. Dat is onder ander zo bij Sander de Visser in Gapingen op Walcheren. “Als je ziet hoe droog het is, snap je niet dat het nog groeit”, geeft hij aan. “We snijden wel, maar bloemkool in de maat 6 is schaars. We hebben al wel vaker perioden met te weinig neerslag meegemaakt, maar dit is extreem.”

Is beregenen wel mogelijk, dan is het rendement ervan vaak matig. Dat is vooral het geval in combinatie met veel wind, waardoor de waterverdeling slecht is. “Door de droogte is er al minder mineralisatie, en dat blijft zo op plekken op een perceel waar weinig water valt”, schetst een teler in Noord-Limburg. “Waar juist te veel water valt, spoelt de stikstof uit.” De afgelopen weken haalde hij desondanks een goede productie, de komende weken is dat niet meer het geval.

Verwacht: uitstel

De telers in Noord-Holland stevenen door de teeltperikelen eveneens af op een (volgende) oogstdip, geven ze aan. Dit is ook de indruk van adviseur Joop Hof van Syngenta. Hij verwacht dat deze situatie de komende anderhalve week weinig verandert. “Hetzelfde zie je voor een gewas als broccoli, ook daarmee komt van een regelmatige oogst weinig meer terecht”, aldus Hof.

‘Weinig mooie velden’

In West-Vlaanderen zijn mooie velden bloemkool te vinden, naast percelen met kool die het zwaar hebben, weet een ter plaatse deskundige, “maar er zijn weinig mooie velden.” De aanvoer is er ook beperkt. Anders dan in Nederland is de beschikbaarheid van water er minder zeker: het grootste deel van België ruim boven de zeespiegel, waardoor er veel minder watergangen zijn. Daarnaast is het waterbeheer er anders georganiseerd. “Bloemkool mag nu nog beregend worden”, aldus een insider, “maar wekelijks wordt bekeken of water onttrekken uit waterlopen nog kan.”

Bloemkool is niet de eerste groente die in de vakantietijd en met warm weer op tafel komt. Consumenten die er wel voor kiezen, betalen bij Jumbo € 1,89, en bij AH € 1,99 en bij Plus € 2,09.

Prognose: handhaving goede prijsniveau.

Of registreer je om te kunnen reageren.