Home

Nieuws

Weinig systemen geaccepteerd bij Ketenborging

Tot nu toe zijn 5 private kwaliteitssystemen geaccepteerd bij Ketenborging.nl. De systemen die geaccepteerd zijn, worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit beschouwd als ondersteunend bij het toezicht.

Systemen die (nog) niet zijn geaccepteerd zijn onder andere IKB Nederland Varkens, de Stichting Kwalitietsgarantie Vleeskalversector (SKV) en Global GAP. Kwaliteitssystemen als IKB Ei of IKB PSB zijn op dit moment niet in behandeling bij Ketenborging.nl.

Ketenborging.nl is opgezet naar aanleiding van de paardenvleesfraude. Met de ketenborging kunnen bedrijven zien of het kwaliteitssysteem waar hun handelspartners zich bij aansluiten ook voldoet aan criteria van voedselveiligheid en voedselintegriteit.

Verlicht controleregime IKB Ei

Bedrijven die bij IKB Ei waren aangesloten hadden tot voor kort te maken met een verlicht controleregime (niet jaarlijks, maar eens in de 3 jaar controle), mede onder druk van de Tweede Kamer, die de ministers vroeg de kosten voor bedrijfsleven en overheid te verlagen. Aan het lichte controleregime is nu een einde gemaakt vanwege de kritische beoordeling van het kwaliteitsschema van IKB Ei. Ovoned had het kwaliteitsschema voorgelegd bij Ketenborging,nl, maar trok die aanvraag in na de kritiek op het schema, omdat de kosten van aanpassing en inspecties niet opwogen tegen de voordelen, die de sector al genoot.

Spanning tussen kosten en voordelen

Volgens Sorgdrager is er een spanning bij ketenkwaliteitssystemen tussen de kosten die ervoor worden gemaakt en de financiële voordelen die een systeem oplevert. Als de kosten te hoog worden, neemt de bereidheid van bedrijven om eraan deel te nemen af.

Of registreer je om te kunnen reageren.