Home

Nieuws

€ 400 miljoen minder landbouwsteun voor Nederland

Nederland moet op voorstel van de Europese Commissie € 400 miljoen aan landbouwsteun inleveren.

Er komt € 4,8 miljard aan directe landbouw- en plattelandssteun, waarvan bijna € 4,4 miljard voor directe inkomenssteun in de gehele periode van 7 jaar.

Dat is althans het voorstel van de Europese Commissie in de voorstellen voor het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (2021-2027). Boeren en tuinders moeten rekening houden met een vermindering van de directe steun in combinatie met meer verplichtingen op gebied van klimaat en milieu. De genoemde bedragen zijn uitgedrukt in prijzen 2018. De omvang van het totale Europese landbouwbudget beslaat voor de periode van 2021 tot 2027 in totaal € 316 miljard.

2% directe betalingen voor jonge boer en tuinder

De omvang van de steun per bedrijf wordt beperkt tot maximaal € 100.000 en steun hoger dan € 60.000 per bedrijf wordt afgetopt. Tenminste 2% van de directe betalingen (voor Nederland tenminste € 87 miljoen in 7 jaar) wordt gereserveerd voor jonge boeren en tuinders. De bijdrage voor nieuw startende bedrijven wordt verhoogd van € 75.000 naar € 100.000.

Vergadering van de Europese Commissie. De EU heeft 9 doelstellingen bepaald waaraan landbouwbeleid van de lidstaten moet voldoen. - Foto: ANP
Vergadering van de Europese Commissie. De EU heeft 9 doelstellingen bepaald waaraan landbouwbeleid van de lidstaten moet voldoen. - Foto: ANP

Forse kritiek

De bezuiniging op het landbouwbudget kan zowel in het Europees Parlement als bij de lidstaten op forse kritiek rekenen. Het Europees parlement liet vorige week al weten dat er niet op landbouw bezuinigd mag worden. De lidstaten Frankrijk, Spanje, Portugal, Ierland, Finland en Griekenland hebben hun bezwaren per brief kenbaar gemaakt. Nederland staat betrekkelijk alleen in de opvatting dat met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk ook de omvang van de landbouwbegroting naar beneden kan.

De Duitse kanselier Angela Merkel liet het afgelopen weekeinde weten dat zij vindt dat de bijdragen van lidstaten omhoog moeten, ook die van Nederland. Nederland wil niet meer bijdragen. Volgens de huidige financiële voorstellen zou de bijdrage aan de EU voor Nederland in de komende jaren oplopen van € 8,3 miljard in 2021 tot € 10 miljard in 2027.

Schouten: niet nog meer regeldruk voor boeren

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) zei in een eerste reactie op de voorstellen van de Europese Commissie dat ze niet wil dat de regeldruk voor boeren en tuinders wordt vergroot. Volgens haar zit dat risico er wel in. De Europese Commissie meent dat door de invoering van strategische plannen per lidstaat er betere afstemming plaats heeft tussen boeren en lidstaten over wat er op nationaal en regionaal niveau moet gebeuren.

LTO Nederland reageerde direct na de presentatie van de voorstellen positief op de plannen om het landbouwbeleid doelgerichter te maken. LTO heeft wel zorg over het gelijke speelveld en aan de uitwerking van de strategische plannen per lidstaat, die alle EU-landen verplicht moeten maken als onderbouwing van hun nationale uitwerking van de Europese doelstellingen.

De Duitse kanselier Angela Merkel liet het afgelopen weekeinde weten dat zij vindt dat de bijdragen van lidstaten omhoog moeten, ook die van Nederland. - Foto: ANP
De Duitse kanselier Angela Merkel liet het afgelopen weekeinde weten dat zij vindt dat de bijdragen van lidstaten omhoog moeten, ook die van Nederland. - Foto: ANP

9 doelstellingen voor landbouwbeleid

De Europese Commissie heeft 9 doelstellingen geformuleerd, waaraan het komende beleid moet voldoen:

  1. een redelijk inkomen voor de boer;
  2. vergroting van het concurrentievermogen;
  3. het verbeteren van de positie in de keten;
  4. beperking van en aanpassing aan klimaatverandering;
  5. bescherming van milieu en duurzaam gebruik van water, bodem en lucht;
  6. behoud van landschap en biodiversiteit;
  7. ondersteuning van jonge boeren;
  8. vitaal platteland;
  9. voldoen aan maatschappelijke vraag naar gezond en veilig voedsel en inspelen op dierenwelzijn.

Op het laatste punt zei Schouten maandag dat Nederland op het punt van dierenwelzijn al veel stappen gezet heeft. “Dierenwelzijn is een belangrijk maatschappelijk doel, maar in Nederland zijn er al meer maatregelen op dat gebied dan in andere EU-landen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.