Home

Nieuws

EU-parlement: geen cent af van landbouwbudget

Het Europees Parlement wil dat niet op het landbouwbudget in de periode van 2020 tot 2027 wordt bezuinigd, ook al is er door het uittreden van het Verenigd Koninkrijk minder geld beschikbaar.

In een resolutie dringt het parlement er bij de 27 lidstaten en de Europese Commissie op aan de steun aan boeren overeind te houden.

De Europese Commissie trekt € 365 miljard uit voor de landbouwbegroting 2021-2027. Het merendeel daarvan is beschikbaar voor directe inkomenssteun, de rest voor plattelandsontwikkeling. Voor plattelandsontwikkeling wordt een grotere bijdrage van de lidstaten verwacht.

De Europese Commissie is van plan te bezuinigen op de directe betalingen met ongeveer 4%. De omvang van de begroting is 5% kleiner dan in de huidige begrotingscyclus (2013-2020).

Belang van directe inkomenssteun boerengezinnen

Volgens CDA-politica Annie Schreijer-Pierik hamert het Europees Parlement hard op het belang van directe inkomenssteun aan Europese boerengezinnen. Daarmee neemt Schreijer-Pierik in Europa een andere positie in dan het kabinet waar haar partij in Nederland deel uitmaakt. Het kabinet wil de Nederlandse bijdrage aan Europa verminderen en ook de landbouwuitgaven. In de Tweede Kamer krijgt die opstelling steun.

Schreijer-Pierik stelt op basis van een werkdocument van de Europese Commissie dat er 15% wordt gekort op de landbouwbegroting. De Europese Commissie erkent dat er wordt bezuinigd, maar komt zelf op een percentage van niet meer dan 5%. Europees landbouwcommissaris Hogan verdedigt de bezuiniging als een ‘faire maatregel’, gezien de € 12 miljard die de EU verliest door het wegvallen van de Britse bijdrage.

Grotere effecten bezuiniging op niveau van boer

De bezuinigingen kunnen op het niveau van de boer overigens wel veel grotere effecten hebben dan 5%, onder andere door de plannen van de Europese Commissie om een maximum te stellen aan de toe te kennen inkomenssteun en door de steun voor grotere bedrijven naar verhouding lager te maken dan die voor kleinere bedrijven. Schreijer-Pierik stelt dat uit doorberekening blijkt dat de inkomenssteun op bedrijfsniveau wel 15% omlaag kan gaan.

Volgens Schreijer kunnen de doelstellingen van het beleid op gebied van duurzaamheid, klimaat of milieu alleen worden bereikt als dat gepaard gaan met een inkomenssteun die tenminste van hetzelfde niveau is als nu. “De wereldmarkt vergoedt de milieu-inspanningen van onze voedselproducenten nauwelijks: de vrije prijsvorming bij het inkoopbeleid van handelaren en supermarkten benadeelt onze duurzaamste landbouwers die met een aanzienlijk hogere kostprijs van hun producten worstelen.”

Regels producentenorganisaties moderniseren

Europarlementariër Bas Belder (ChristenUnie/SGP) vindt dat maar aandacht moet worden gegeven aan innovaties: “Innovatieve oplossingen moeten voor iedere boer binnen handbereik komen”, aldus Belder, die ook vindt dat er meer duidelijkheid moet komen voor producentenorganisaties. “De regels voor producentenorganisaties moeten worden gemoderniseerd zodat deze beter aansluiten bij de ontwikkelingen naar marktgerichtheid. De Nederlandse boeren en tuinders moeten met het nieuwe beleid vooruit kunnen.”

De Europese Commissie is van plan vrijdag 1 juni de voorstellen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid te doen.

Of registreer je om te kunnen reageren.