Home

Nieuws

Zuidoost-Spanje krijgt weer rivierwater

Spaanse regering heeft toestemming gegeven om komende 3 maanden 3 keer 20 kubieke hectometer water door te laten naar tuinbouwgebieden in Valencia, Murcia en Almanzora in Oost-Almería.

Het is voor het eerst in 11 maanden dat er weer irrigatiewater gaat stromen door het kanaal tussen de rivieren Taag en Segura. Omdat er in maart stroomopwaarts vrij veel regen is gevallen, was het niveau van de twee spaarbekkens van de Taag (in Guadalajara en Cuenca) op 1 april gestegen tot een totaal van 463 kubieke hectometer. Volgens de overgangswet die in 2013 voor 5 jaar werd ingesteld is het minimumniveau geleidelijk verhoogd naar 400 kubieke hectometer. Sinds het kanaal 39 jaar geleden is aangelegd, is er nog niet eerder zoveel water in een keer toegezegd, schrijft EFE.es. In april zal de eerste 20 kubieke hectometer worden doorgelaten. Of de andere leveringen doorgaan hangt af van de situatie in de komende maanden. Als het niveau voortijdig onder 400 kubieke hectometer zakt, kan de levering worden gestaakt.

Tuinbouw nog niet uit de problemen

Voor de tuinbouw in Valencia, Alicante, Murcia en het oosten van Almería is het rivierwater van groot belang. Door droogte wordt een deel van de vollegrondgroenteteelt al verplaatst naar hoger gelegen gebieden. In Murcia staat de paprikateelt onder druk en in Almanzora worden 2.000 hectare kasteelt (voornamelijk tomaten) en ruim 20.000 vollegrondsteelten ernstig bedreigd. De tomatentelers moesten vorig seizoen hun teelt vroegtijdig beëindigen en komen dit seizoen structureel water tekort.

Het is nog onzeker of Almanzora nu voldoende water zal krijgen. Van iedere doorlaat is 425.000 kuub bestemd voor deze enige regio in Almería die afhankelijk is van dit rivierwater. Deze toezegging is volgens fhalmería.com slechts 30% van de hoeveelheid die het gebied normaal geleverd krijgt. De kans is ook aanwezig dat de beslissing van de centrale regering zal worden aangevochten door met name Castilla-La Mancha. De regering van deze regio heeft aangekondigd alles in het werk te stellen de waterdoorlaat tegen te houden als er ook maar een ‘spoor van onwettelijkheid te vinden is’.

Structurele oplossingen nodig

Met de waterlevering zijn de droogteproblemen hooguit even minder urgent. Voor structurele oplossingen zijn grote investeringen nodig. Een aantal ontziltingsinstallaties staan stil (bij Almanzora nog voor de oplevering, 5 jaar geleden) of werken ver beneden hun capaciteit vanwege gebrek aan onderhoud en uitgestelde modernisering.

Landbouwminister Rodrigo Sánchez Haro van Andalusië vraagt de centrale regering om een bedrag van 206 miljoen euro om de ‘ontoelaatbare onzekerheid rond de watervoorziening’ in Almería aan te pakken. In een brief aan de centrale landbouwminister Isabel García Tejerina vraagt hij een maximumtarief in te stellen van 30 cent per kuub ontzilt water, een regeling die in Murcia en Alicante al sinds 2015 geldt. Hij pleit ook voor investeringen in ontzilting van zeewater, waterzuiveringsinstallaties en waterpijpleidingen uit het fonds van € 1 miljard dat onlangs via een nieuwe wet is gevormd voor de strijd tegen de droogte in Spanje.

Of registreer je om te kunnen reageren.