Doorgaan naar artikel

Spaanse groenteprijzen lager dan vorig jaar

Ten opzichte van 2023 liggen prijzen van Spaanse vruchtgroenten dit jaar flink lager.

Over het gehele Spaanse teeltseizoen vanaf begin september gezien zijn producties ruwweg 7% groter dan een jaar geleden. Die percentages liggen echter in geen verhouding tot de lagere prijzen. Die zijn 21% tot 35% lager dan tijdens het teeltseizoen 2022/2023.

Wisselend prijsbeeld per vruchtgroente

In april 2024 is het beeld over de diverse vruchtgroenten gevarieerder. Tomaat en paprika brachten daar met 41 en 72 cent per kilo respectievelijk 67% en 43% minder op dan in april vorig jaar. Daarbij nam de aanvoer toe met 26% bij tomaat en 38% bij paprika. Aubergines en courgettes brachten juist 52% en 112% meer op, hoewel de aanvoerdaling slechts 5% en 6% betrof. Komkommers bleven nog het meest stabiel, met 15% prijsdaling en een gelijkblijvende opbrengst.

 

Kijk voor dagelijkse Spaanse veilingprijzen op GFactueel.nl  

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin