Home

Nieuws

‘Sanering asbestdaken onnodig duur’

De sanering van asbestdaken in de landbouw is onnodig duur. In ieder geval een deel van de circa € 3 miljard aan kosten die boeren in de komende jaren moeten betalen is onnodig. Dat stelt Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Volgens Helsloot is de risicoklasse voor het saneren van asbestdaken in de landbouw ‘te hoog ingeschaald’ en zijn de kosten voor saneren daardoor onnodig hoog.

Helsloot deed in 2014 onderzoek voor een woningbouwcorporatie en concludeerde toen al dat kosten vaak onnodig hoog zijn. “In het huidige systeem kosten kleine risico’s ontzettend veel geld”, aldus Helsloot.

Ascert wordt door asbestsaneerders gecontroleerd

Hij wijst erop dat er al jaren wordt gesproken over mogelijke aanpassingen in het huidige systeem. Dat loopt stroef, mede omdat Stichting Certificatie Asbest (Ascert), de instantie die de risico-beoordeling doet in feite gecontroleerd wordt door de asbestsaneerders zelf. “De meerderheid in het bestuur van Ascert en het college van deskundigen wordt gevormd door de asbestonderzoekers en -saneerders zelf ”, aldus Helsloot.

De vorige staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu stond volgens Helsloot niet open voor veranderingen in dit gesloten systeem van asbestsanering. Dat er nu weer overleg is over aanpassingen in de risicobeoordeling van asbestsanering is wat hem betreft een uitgelezen kans voor de nieuwe verantwoordelijk bewindspersoon.

Gezondheidsrisico’s niet bagatelliseren

Helsloot benadrukt dat hij de gezondheidsrisico’s niet wil bagatelliseren en erkent dat het een gevoelige materie is. Dat mag volgens hem een degelijke kosten-batenanalyse niet tegenhouden. Daarover zijn al vaker vragen gesteld, ook vanuit de Tweede Kamer, maar er zijn nog geen duidelijke antwoorden.

Afgelopen week publiceerden het Algemeen Dagblad en regionale kranten een uitgebreid verhaal over de kosten van asbestsanering in woningen. Ook daar worden werkzaamheden nu uitgevoerd voor veel hogere kosten dan nodig, stellen meerdere deskundigen vast. Voor de hele woningsector zou het verantwoord lager inschalen van risico’s een besparing op kunnen leveren van bijna € 1 miljard.

Ook werd afgelopen week bekend dat ook dit jaar meer subsidie wordt uitgetrokken voor het saneren van asbestdaken.

Enorme opgave richting deadline 2024 voor asbest verwijderen

LTO Nederland bevestigt dat er overleg is over sanering van onder meer asbestdaken en dat er vraagtekens zijn bij de huidige beoordelingsmethoden. Volgens beleidsmedewerker Gerbrand van ’t Klooster wil ook LTO dat er goed gekeken wordt naar de risicobeoordeling en de afweging van risico’s en kosten. Daarbij speelt ook een rol dat er nog een enorme opgave is richting de deadline voor sanering in 2024. In het huidige tempo is het volgens diverse overheden en deskundigen sowieso niet mogelijk om alle asbest op tijd te saneren.

Of registreer je om te kunnen reageren.