Home

Nieuws

‘€ 8.000 per hectare zonnepark is te veel’

Tuinders en boeren die grond beschikbaar stellen aan ontwikkelaars worden overgecompenseerd als ze € 8.000 ontvangen.

Dat stelt de PvdA in Kamervragen aan minister Wiebes van Economische Zaken. De grondeigenaren kunnen zo’n bedrag per jaar ontvangen voor het beschikbaar stellen van grond voor zonneakkers, schrijven Kamerleden William Moorlag en Henk Nijboer. Eigenaren leveren geen arbeid en lopen geen risico’s.

Garanties en subsidies

Zonneprojecten worden met garanties en subsidie gerealiseerd. Volgens PvdA worden de kosten voor duurzame energie op deze manier onnodig hoog en wordt dit als oneerlijk ervaren waarmee draagvlak voor de energietransitie kan worden aangetast. De PvdA vindt het beter en doelmatiger om zonne-energie bij voorkeur op te wekken op gronden die in eigendom zijn van overheiden zodat grondvergoedingen aan overheden toevallen.

Afweging maken

Eerder deze week schreven minister Wiebes en minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) dat goede landbouwgrond beter niet kan worden ingezet om zonnepanelen te plaatsen. De ministers vinden dat gemeenten en provincies bij hun afweging over de plaatsing van zonneparken een zorgvuldige afweging moeten maken. Schouten en Wiebes schrijven aan de Tweede kamer dat het wenselijk is als daken van gebouwen en niet-productieve gronden zoveel mogelijk worden benut. Hij juicht het toe als gemeenten en provincies een actief stimuleringsbeleid voeren.

Impact

De ChristenUnie, die hierover vragen stelde, vindt het van belang dat het kabinet erkent dat de aanleg van zonneweides veel impact heeft op landschap, natuur en de prijs van landbouwgrond. Kamerlid Carla Dik-Faber zegt blij te zijn dat er een toename is van de benutting van zonne-energie. Maar ze betreurt het dat grondprijzen daardoor omhoog gaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.