Home

Nieuws

Westland wil ‘Groningse afwikkeling’ bevingschade

De gemeente Westland wil op haar grondgebied betere detectie van bevingen door gaswinning en een soepele afwikkeling bij schade door gaswinning.

Dat zijn twee onderdelen die Westland in een advies over gaswinningsplannen op haar grondgebied doet aan de NAM. Sinds vorig jaar hebben provincie en gemeentes adviesrecht over vergunningen voor gaswinning. In Westland ontstond recent onrust toen een rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een relatief hoge kans becijferde op bevingen in Westland. Zo zou de kans op een beving boven het gasveld ’s-Gravenzande 42% bedragen en in Gaag, Maasdijk, Monster en Noorderdam 19%.

Westland stelt in antwoorden op politieke vragen zelf ook verrast te zijn met het advies van de SodM. “Nooit eerder is immers sprake geweest van dergelijke waarschuwingen.” In Westland zijn daardoor gasvelden stilgelegd.

Trillingen zijn geen bevingen

De gemeente deed navraag bij het minsterie van Economische Zaken hoe de risico’s gewogen moeten worden. De gemeente stelt dat de kans op trillingen nog niets zegt over de heftigheid daarvan. Ook zijn in Zuid-Holland nog geen bevingen geregistreerd door gaswinning. In Westland mist nu echter een goed detectienetwerk om dat te registreren. Westland gaat daarop nu hameren, schrijft de gemeente in antwoorden op vragen van politieke partij Westland Verstandig. Hoe het advies precies zal luiden, is onbekend.

Advies gemeenten

De gemeente kan tot begin april over een advies voor een winningsplan nadenken. Westland wil samen met een groep gemeentes een unaniem advies neerleggen. In ieder geval moet daarin zijn opgenomen dat bij schade na een beving de afwikkeling op uniforme wijze gebeurt, zonder dat de bewijslast bij de benadeelden komt te liggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.