Doorgaan naar artikel

Nieuwe commissie buigt zich over schade aardwarmte

Een nieuwe Commissie Mijnbouwschade gaat volgende maand van start om schade door mijnbouw te onderzoeken. Geothermie valt daar onder.

Dat schrijft minister Eric Wiebes in antwoorden op kamervragen van SP-kamerlid Sandra Beckerman. Zij vroeg Wiebes naar effecten van de uitspraak van de Raad van State over het niet verjaren van mijnbouwschade in bepaalde gevallen. Nu ligt de wettelijke termijn op 30 jaar voor mijnbouwschade. Die verjaringstermijn kan bij schades dus langer duren.

Schadeafhandeling

Wiebes stelt dat de Commissie Mijnbouwschade vanaf 1 juli schademeldingen zal onderzoeken, en vervangt daarmee oude instanties. “De commissie zal beginnen met het behandelen van mijnbouwschade ten gevolge van de aanleg en exploitatie van mijnbouwwerken in de zogenoemde kleine gasvelden en waarschijnlijk ook met de zoutwinning. De afhandeling van schade door de voormalige steenkolenwinning en geothermie zullen daarna aan de taken van de commissie worden toegevoegd. Ik streef ernaar dat beide vormen van schadeafhandeling nog dit jaar ondergebracht worden bij de Commissie.”

Mijnbouwschade

De Raad van State oordeelde dat de mijnbouw rond Kerkrade wel in 1969 is gestopt, maar dat ontwikkelingen nadien in de ondergrond voor schade hebben gezorgd. Wiebes onderzoekt wat de uitspraak betekent voor andere mijnbouwactiviteiten als geothermie. Bij voorbaat is hij geen voorstander van het afschaffen van de verjaringstermijn van 30 jaar.

Waarborgfonds

De schade aan de huizen wordt betaald uit het nationale Waarborgfonds. Dat is ingesteld in 2003 en wordt gevuld door mijnbouwbedrijven uit de olie-, gas- en zoutsector. De regelgeving omtrent het Waarborgfonds wordt op dit moment geëvalueerd omdat niet alle op land actieve mijnbouwbedrijven – zoals geothermie – nu bijdragen aan het fonds. Geothermie is tot dusverre een voornamelijk in de tuinbouw benutte warmtewinning. In Limburg wordt onderzocht of geothermie een relatie heeft met aardbevingen in 2018.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin