Doorgaan naar artikel

SodM: toezicht onder de loep na rapport Gronings gas

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) wil lessen trekken uit aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen.

SodM houdt toezicht op energiewinning en mijnbouw en heeft de laatste zes jaar toezicht op aardwarmte opgevoerd. Toezicht op gaswinning is ook een taak van SodM. Na onderzoek over de problemen bij gaswinning in Groningen doet de Enquêtecommissie aanbevelingen. Deze moeten de onafhankelijke positie van het toezicht door SodM verbeteren.

SodM wordt in het onderzoek enerzijds geroemd om het handelen, maar ontvangt ook kritiek. Zo adviseerde SodM over productieverlagingen in Groningen, maar had het niet de juiste informatie over leveringszekerheid voor Nederland. De leveringszekerheid kwam nooit in gevaar, ondanks de verlagingen die SodM adviseerde. Daar liet de SodM zich te veel leiden door waarschuwingen over leveringszekerheid.

Meer tegenkracht

Uit de reconstructie komen aanbevelingen om meer tegenkracht te ontwikkelen in het toezicht op mijnbouw en energiewinning. In het rapport pleit de Parlementaire Enquêtecommissie voor het versterken van het bestuur van SodM. De commissie adviseert om de Inspecteur-generaal der Mijnen te ondersteunen met twee andere directieleden in een collegiaal bestuur en daarnaast een raad van toezicht te formeren. Dat moet de onafhankelijkheid en tegenkracht versterken.

Meer bevoegdheden

Ook adviseert de commissie dat SodM altijd bevoegdheden moet hebben om energiewinningsinstallaties te sluiten. Dat moet ook gelden voor grote projecten, waarbij sluiting grote effecten heeft. SodM mocht alleen kleine gasvelden stilleggen en niet het grote gasveld Groningenveld.

Ook denkt de commissie aan de bevoegdheid om de toezichthouders toegang te geven tot de Tweede Kamer om daar zorgen rechtstreeks onder de aandacht te brengen. Dat zou ook moeten gaan gelden voor de Ministerraad.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin