Home

Nieuws

Mars om water in Madrid

Bijna 50.000 Spaanse telers liepen vorige week mee in een mars door hoofdstad Madrid om oplossingen voor het nijpende watertekort te eisen. Daarbij werd 30 ton groente en fruit uitgedeeld aan het publiek.

De demonstranten kwamen voornamelijk uit Alicante, Murcia en Almería. De manifestatie was georganiseerd door de ‘Waterkring’, waarin telers, watermanagers, coöperaties, bedrijven en burgers uit de drie regio’s zijn vertegenwoordigd.

De organisatie eist van de centrale regering dat het de voorstellen van het eind oktober 2017 aangeboden manifest eindelijk ter hand gaat nemen. Voorafgaand aan het bezoek aan de overheidsgebouwen werd vorige week eerst bijna 30.000 kilo groente en fruit uitgedeeld om het grote publiek duidelijk te maken dat ‘de groentetuin van Europa’ in grote problemen verkeert.
Tekst gaat verder onder de foto

Telers deelden bijna 30 ton groente en fruit uit tijdens hun protestactie met de waarschuwing ''zonder water resten woestijn en werkloosheid". - Foto: ANP
Telers deelden bijna 30 ton groente en fruit uit tijdens hun protestactie met de waarschuwing ''zonder water resten woestijn en werkloosheid". - Foto: ANP

Structurele droogte

Doordat structureel te weinig water wordt overgeheveld van de Taag naar de Segura-rivier is het watertekort in Zuidoost-Spanje groot. Het areaal vollegrondsgroente in Alicante en Murcia is met 6.000 hectare gekrompen en deels verplaatst naar andere gebieden.

De telers uit de provincie Almería kwamen voornamelijk uit Almanzora, in het oosten van de provincie. Daar heeft 2.000 hectare kasteelt, vooral tomaten, te kampen met ernstig watertekort. Het gebied komt 78 kubieke hectometer tekort door het uitblijven van rivierwater uit de kanalen Taag-Segura en Negratin-Almanzora. Bovendien wachten de telers al 5 jaar op het in bedrijf stellen van de ontziltingsinstallatie van Villaricos.

Grote verschillen in efficiëntie

De organisatoren wezen de centrale overheid dat alleen al in Almería ruim 78.000 directe arbeidsplaatsen afhankelijk zijn van het irrigatiewater. De tuinbouwsector als geheel is goed voor 40% van de totale bruto productie van de provincie. Iedere kuub water levert in de kassen van Almería een productiewaarde op van € 15, terwijl dat in andere productiesystemen maar € 1,60 per kuub is, aldus Hortoinfo.

Of registreer je om te kunnen reageren.