Home

Nieuws laatste update:21 dec 2018

Minder ziekterisico voor werkgevers

LTO Nederland heeft met het kabinet en de verzekeraars stappen gezet om de lasten door langdurige zieke medewerkers te verlagen.

De werkgeversorganisaties LTO Nederland, MKB Nederland en VNO-NCW hebben vandaag met met minister Koolmees van SZW en het Verbond van Verzekeraars een pakket maatregelen gepresenteerd, dat de last van ziekterisico voor werkgevers deels wegneemt. Vanaf 1 januari 2020 hebben ondernemers de mogelijkheid om een nieuwe, zogenoemde MKB Ontzorgverzekering af te sluiten, die het financiële risico van ziekte opvangt en waarbij gecertificeerde professionals de re-integratie- en andere verplichtingen van hen overnemen.

Geen loonsancties of malus op premie

“Ondernemers weten hiermee precies waar ze aan toe zijn en er wordt een hoop gedoe uit handen genomen”, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. Belangrijk is ook, vindt Vonhof, dat het medisch advies van de bedrijfsarts wettelijk leidend wordt bij de toets op re-integratie inspanningen. “Als je dat hebt opgevolgd, kan het UWV je geen loonsanctie meer opleggen, zoals nu vaak gebeurt. Dat risico ligt dan bij de verzekeraar. Dat biedt ondernemers meer zekerheid.” Langdurig verzuim in het eigen bedrijf telt bovendien minder mee in de hoogte van de premie. De ondernemersorganisaties verwachten dat de inzet van professionals de kwaliteit van de re-integratie zal verbeteren.

De nieuwe polis zal door verschillende verzekeraars worden aangeboden, zodat er marktwerking is. Polissen moeten aan een minimum standaard voldoen, transparant zijn en met elkaar te vergelijken zijn. Er komt een loket waar ondernemers met klachten over dit product terecht kunnen.

Tegemoetkoming kosten re-integratie

Ondernemers krijgen met ingang van 2021 bovendien een financiële tegemoetkoming in de kosten voor re-integratie. Minister Koolmees trekt daar op jaarbasis € 450 miljoen voor uit. Zodra het systeemtechnisch mogelijk is om het onderscheid te maken, krijgen alleen bedrijven tot 25 medewerkers nog compensatie in de vorm van een lagere premie.

Keuzes voor ondernemers

De afspraken worden vastgelegd in wet- en regelgeving en een convenant met verzekeraars. Vonhof is blij met de afspraken die nu zijn gemaakt. “Wij hebben altijd gezegd: het moet efficiënter, met lagere lasten en minder risico’s voor kleine bedrijven. De maatregelen zoals vorig jaar aangekondigd in het regeerakkoord, voldeden daar niet aan. Dit pakket komt een heel eind in de goede richting en biedt ondernemers keuzes. Je kunt de nieuwe verzekering afsluiten, maar het hoeft niet. Doe je het niet, dan profiteer je nog steeds van de wettelijke maatregelen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.