Home

Nieuws

Bezem door middelenkast in Gelderland en Zeeland

In de provincies Gelderland en Zeeland lopen van december tot en met maart 2019 2 initiatieven om telers te ondersteunen bij het opschonen van hun kast met gewasbeschermingsmiddelen. Telers die willen deelnemen, kunnen zich gratis aanmelden.
Bezem door middelenkast in Gelderland en Zeeland

Op initiatief van de NFO-kring Midden-Nederland organiseren provincie Gelderland en de waterschappen Rivierenland en Vallei en Veluwe van december tot en met maart 2019 de actie ‘Bezem door de middelenkast’. In provincie Zeeland loopt tot eind februari 2019 eenzelfde actie als onderdeel van Schoon Water Zeeland. Verouderde middelen en middelen waarvan de toelating is verlopen, kunnen tijdens de actie ‘Bezem door de middelenkast’ kosteloos worden ingeleverd.

Bezoek aanvragen en plannen

Gelderse telers kunnen zich op de website bezemdoordemiddelenkast.nl aanmelden, Zeeuwse telers kunnen dat doen op de website schoon-water.nl. In Gelderland voert CLM de actie uit in samenwerking met provincie en adviseurs in gewasbeschermingsmiddelen. Binnen 2 weken na aanmelding neemt een adviseur contact op om een afspraak te maken. Aanmelden kan tot eind februari. De bezoeken vinden plaats in de periode tot en met 30 april 2019.

Om te voorkomen dat de bezemactie en controles door handhavers elkaar kruisen, is de actie afgestemd met NVWA, omgevingsdiensten en waterschappen.

Of registreer je om te kunnen reageren.