Home

Nieuws

Toch geen positief droogte-effect inkomen telers

Het eerder geraamde positieve effect van droogte op inkomens van groente- en fruittelers is in een nieuwe berekening geschrapt.

Onderzoekers van Wageningen Economic Research hebben het verwachte effect van droogte op inkomens voor vollegrondsgroentetelers naar beneden bijgesteld met € 7.400 en voor fruittelers met € 18.300.

In augustus raamden de onderzoekers voor het eerst de droogte-effecten. Met name de raming van het effect op het inkomen van fruittelers (plus € 21.000) riep veel discussie op. De verwachte krapte in appels en peren kwam er niet. Nu gaan de onderzoekers uit van een positief effect van € 2.800.

Volumedaling vollegrondsgroente

Bij vollegrondsgroente is de prijs- en volumeontwikkeling reden om de raming naar beneden bij te stellen. In de teelt voor de versmarkt varieert de verwachte opbrengstderving in kilo tussen de 5 en 20%.

Nu is voor vollegrondsgroente een negatief droogte-effect op het inkomen voorzien van € 5.800. Voor beregenen zijn alleen de extra kosten meegerekend. Deze kosten zijn geschat op € 50 per hectare voor een toediening van 25 millimeter.

Nog niet alle factoren meegenomen in raming

Wageningen Economic Research stelt in een toelichting dat nog niet alle factoren zijn meegenomen die normaal de jaarlijkse inkomensraming in december bepalen. Hier is dus nog niet een jaarinkomen uit af te leiden.

Zo is een overaanbod van appels uit Polen niet meegenomen. Dat zorgt voor prijsdruk op de appelmarkt en dat wordt meegenomen in de inkomensramingen van december.

Lees ook de blog: ‘Eigen appels eerst’

Meer instrumenten om risico’s te beheersen

Minister van landbouw Carola Schouten schrijft in een begeleidende droogtebrief naar de Tweede Kamer dat ze verder wil kijken naar instrumenten om de risico’s te beheersen, naast de brede weersverzekering die er al is. Dit moet ondernemers weerbaarder maken tegen extreme weersomstandigheden.

“Wat vaak wordt genoemd, is de mogelijkheid om voor calamiteiten een spaarpot met liquide middelen (bij een bank) te kunnen aanleggen. Maar ik ga ook andere vormen van versterkte samenwerking binnen de sector bespreken. Een belangrijke actie voor alle partijen is de brede verspreiding van leerervaringen die zijn opgedaan op het boerenerf”, aldus Schouten.

Of registreer je om te kunnen reageren.