Fruit

Nieuws

WER: Meer winst groente- en fruitteelt na droogte

Plantaardige teelten profiteren van droogte door Europese schaarste, met de hoogste verwachtingen voor fruitteelt, al spreekt de fruitteelt dat effect tegen.

Wageningen Economic Research (WER) deed op verzoek van het ministerie van Landbouw onderzoek naar de droogte-effecten in de plantaardige teelten. De onderzoekers keken naar inkomensontwikkelingen in eerdere droge en warme jaren en spraken met 25 marktdeskundigen.

Grotere inkomensverschillen

Duidelijk is dat de inkomensverschillen groter zullen zijn dan normaal doordat telers in delen van Nederland harder getroffen zijn door droogte en door de verschillende afzetcontracten van telers. Als zij profiteren van de dagmarkt, kan de winst uit bedrijf groeien. In de fruitteelt stijgt het inkomen uit bedrijf met bijna € 30.000 euro per bedrijf, met name door de hogere opbrengsten. De Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO) reageerde met een stellig persbericht dat dit niet kan kloppen. De Europese appeloogst is fors en de perenoogst normaal. Ook zijn hogere kosten voor beregening en de lagere opbrengst door kleinere vruchtmaten onderschat.

Aanpassing oogstverwachting

Uit het rapport valt wel op te maken dat de Nederlandse fruitteelt de oogstraming naar beneden heeft bijgesteld door de droogte. Het droogte-effect zou 10% zijn door kleinere vruchtmaten.

Opbrengstderving 5-20%

Voor vollegrondsgroentetelers zal gemiddeld het inkomen uit bedrijf stijgen met iets meer dan € 1.000, al hangt dat af van de droogtegevoeligheid en contractvorm. In de huidige afzetketen van AGF-producten voor de versmarkt is naar schatting ruwweg 75% van het volume vastgelegd in afzetcontracten per seizoen met de inkooporganisaties van de supermarktketens, waarvan 25% tegen vaste prijzen en 50% tegen variabele weekprijzen binnen een zekere bandbreedte van minimum- en maximumprijzen.

In de vollegrondsgroenteteelt voor de versmarkt varieert de verwachte opbrengstderving in kilo’s tussen de 5 en 20%. Bij de oogst van de aardbeien heeft een versnelde afrijping van de vruchten tot hoge prijzen geleid. Bij de slagewassen is de verwachte opbrengstderving het grootst, maar er worden tot het einde van het seizoen ook goede prijzen verwacht.

Latere teelten

Bij bloemkool en broccoli moet nog 25% worden geplant en is de opbrengstderving naar verwachting 10 tot 20%. Vooralsnog is de extra marktvraag naar deze producten beperkt en zijn de prijzen nog niet veel hoger dan normaal. Bij prei, spruitkool en witte kool vindt de oogst grotendeels in het najaar plaats en heeft het gewas nog de mogelijkheid zich enigszins te herstellen. De WER heeft bij deze producten vooral gekeken naar prijsontwikkelingen in andere droge jaren.

Of registreer je om te kunnen reageren.