Home

Nieuws

Grondprijzen vrijwel stabiel in eerste helft 2018

In het eerste halfjaar van 2018 zijn de prijzen voor agrarische grond ongeveer op hetzelfde niveau als in dezelfde periode in 2017.

Dat meldt de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen, in haar vastgoedbericht van oktober. De gemiddelde prijs voor 1 hectare landbouwgrond was in dit eerste halfjaar € 59.900. Bouwland kost gemiddeld € 66.200, grasland wordt voor € 55.900 per hectare verkocht. In deze eerste helft van 2017 is er 19.000 hectare landbouwgrond van eigenaar veranderd, een stijging van 5% ten opzichte van de eerste helft van 2017.

Flinke prijswijzigingen in regio‘s

Regionaal gezien zijn er wel grote prijsveranderingen te zien. Zo steeg in Zuid-Limburg de gemiddelde prijs met 22% en in Waterland en droogmakerijen (Noord-Holland) daalde de prijs juist met 12%. De grondprijs loopt uiteen van € 50.300 in Waterland en Droogmakerijen tot € 85.800 in de IJsselmeerpolders.

Aandeel reguliere pacht vermindert fors

Op de pachtmarkt neemt het aandeel reguliere pacht nog altijd fors af, het areaal is met 120.000 hectare afgenomen naar 251.000 hectare. De kortdurende pachtvariant is met 100.000 hectare gegroeid. De prijzen voor de reguliere pacht verschillen sterk per regio, omdat deze normen gebonden zijn aan de inkomensontwikkelingen in de regio. De geliberaliseerde pachtprijs is in sommige delen van het land gestegen naar meer dan € 1.500 per hectare.

Lees ook: Landbouwgrond duurder in eerste helft 2018

Of registreer je om te kunnen reageren.