Home

Nieuws

Doorbraak in samenwerking tuinbouw

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, pakt de regie in een breed tuinbouwoverleg, met daarbij een uitvoeringsagenda.

In het overleg wil de minister ook dat partijen als LTO Glaskracht en Coalitie HOT zich aansluiten, blijkt uit een brief van de minister. Schouten lijkt daarmee de smeer- en aanjaagfunctie op te pakken voor grote tuinbouwonderwerpen die de Tweede Kamer wenst. Het was onder anderen Arne Weverling (VVD) die vond dat het ministerie te weinig betrokkenheid toonde op grote tuinbouwdossiers. Daarin lijkt nu verandering te komen.

De minister moet nu een regierol nemen om alle trajecten die in de tuinbouw plaatsvinden ‘in samenhang te bespreken’

Brede overlegstructuur

Het initiatief voor een brede overlegtafel voor tuinbouw kwam van de Greenports, die alle partijen (private en publieke) binnen de Nederlandse tuinbouw bij elkaar wil brengen in een nieuwe structuur. Dat moet leiden tot een breed gedragen akkoord met een uitvoeringsagenda voor de komende jaren. De minister moet nu een regierol nemen om alle trajecten die in de tuinbouw plaatsvinden ‘in samenhang te bespreken’. Niet duidelijk is hoe precies die nieuwe structuur eruit gaat zien en hoe anders die is van een oude structuur als productschap. Daarin had het ministerie overigens geen directe rol.

Verlengde van landbouwvisie en Klimaatakkoord

De nieuwe uitvoeringsagenda zal in het verlengde liggen van afspraken uit het Klimaatakkoord, en Schoutens visie op landbouw, natuur en voedsel (kringlooplandbouw). Bedrijfsleven, provincies en Rijk gaan dus gezamenlijk afspraken maken. Zo ontstaat coördinatie en verbinding tussen de verschillende trajecten, aldus de minister.

Of registreer je om te kunnen reageren.