Home

Nieuws

‘Aantal bedrijven groeit door in aardwarmte’

Aan de vergunningsaanvragen af te lezen, is een aantal grotere bedrijven bezig een positie op te bouwen in geothermieprojecten.

Volgens minister Eric Wiebes van Economische Zaken zal in de komende jaren een aantal bedrijven zich specifiek gaan richten op het ontwikkelen van meerdere geothermieprojecten. “De huidige praktijk laat al een aantal bedrijven zien, die deze richting opgaan en hun portfolio stapsgewijs uitbreiden.”

De Nederlandse overheid speelt daarin een belangrijke rol. Binnenkort maakt Wiebes bekend hoe de beheersmaatschappij Energie Beheer Nederland (EBN) hierbij een belangrijke rol kan spelen.

Geen structurele problemen

Wiebes zegt dat in antwoorden op kamervragen over geothermie. De aanleiding voor deze vragen is de stillegging van twee bronnen in Limburg vorige maand na lichte bevingen in de ondergrond. Wiebes wil niets weten van structurele problemen voor aardwarmte. 2 van de 23 aardwarmtebronnen zijn stilgelegd, aan 1 vinden werkzaamheden plaats.

Wiebes houdt daarmee vast aan het steunbeleid voor geothermie, met daarin ook een aanscherping van regels. Zo komt Wiebes begin 2019 met een aanpassing van de Mijnbouwwet met aangescherpte technische en financiële eisen. “Daarnaast heeft de sector dit jaar zelf het Masterplan Geothermie opgesteld met daarin de stappen beschreven die volgens de sector nodig zijn om uit te groeien tot een volwassen en professionele sector. De sector is nu bezig uitvoering te geven aan dat plan.”

Of registreer je om te kunnen reageren.