Home

Nieuws

Vergrijzing komt hard op tuinbouwsector af

De toezichthoudende organisaties in de tuinbouw moeten vergrijzing van personeel opvangen en tegelijk meer taken uitvoeren.

Daarvoor waarschuwt het onderzoeksbureau Kwink Groep in een evaluatie van de keuringsdiensten in de plantaardige sector. De continuïteit en deskundigheid van partijen als Naktuinbouw en KCB zijn een ‘aandachtspunt’ vanwege de te verwachten uitstroom van ouder gespecialiseerd personeel. Er is bovendien nieuwe kennis nodig van data-analyse en ICT om de volgende stap te maken in toezicht en inspectie.

Meer inspecties verwacht

Zowel de KCB als Naktuinbouw zullen vanaf 2019 bovendien veel extra werk krijgen door nieuwe regels rondom importcontrole. KCB doet met name veel importcontroles en veel partijen zullen een paspoortplicht krijgen door de nieuwe EU-regels. KCB werkt nu met een flexibele schil van medewerkers van 5% van agrarisch dienstverleners. Verder zijn 35 personen werkzaam in directie en stafafdelingen plus 125 medewerkers in de buitendienst.

Lastig verjongen

Volgens Naktuinbouw is verjonging geen makkelijke opgave. “Omdat het niet gemakkelijk is om jonge inspecteurs te vinden die beschikken over de juiste kennis, vaardigheden en uitstraling. Ze moeten ook kunnen optreden als autoriteit.”

Of registreer je om te kunnen reageren.