Home

Nieuws

Sector spreekt zich uit over nieuwe Milieukeur

Stichting Milieukeur (SMK) heeft een concept klaarliggen voor een praktischer Milieukeur voor groente en fruit, met een versimpeling voor energie.

Maandag komt een brede begeleidingscommissie voor het eerst bij elkaar om het concept te bespreken. Het concept hebben de partijen nu in huis. SMK-projectleider Els Lindeboom heeft er vertrouwen in dat een vernieuwd Milieukeur voor het einde van het jaar klaar is, voor de sector. Ze baseert dat op het concept en gesprekken tot dusver.

Nog niet helemaal ingevuld

De conceptstukken zijn niet openbaar. Daarbij stelt Lindeboom dat op diverse punten nog uitwerkingen nodig zijn en bepaalde onderdelen nog niet zijn ingevuld. Op het dossier gewasbeschermingsmiddelen en water lopen bijvoorbeeld nog gesprekken, maar op het hoofdstuk energie lijken de conceptvoorstellen praktischer.

Lindeboom noemt het sturen op CO2 een goed instrument om energieprestaties te monitoren. Hiervoor is inmiddels een procesaanpak besproken met een aantal praktijkbetrokkenen. Dat past ook goed bij de ontwikkelingsrichting van Groen Label Kas. Het GroentenFruit Huis had een voorstel tot versimpeling geopperd.

Greenpeace aan boord?

Maandag komt de begeleidingscommissie bij elkaar, met twintig leden uit vooral telershoek (telers, LTO, afzetorganisaties en GroentenFruit Huis) supermarkten (Jumbo en Superunie) en milieuorganisaties. Belangrijke vraag wordt of Greenpeace gaat meepraten. Dat is nog niet zeker.

Lindeboom: “Milieuorganisaties als Greenpeace, maar ook telers en bestaande certificaathouders, willen dat de standaard van Milieukeur niet omlaag gaat. Dat past ook niet bij de doelstelling van Milieukeur en dat zullen partijen als Jumbo en Superunie ook niet willen laten gebeuren. Milieukeur 2.0 moet praktischer worden, maar niet worden verlaagd in niveau.” Met campagnes dwong Greenpeace in 2016 supermarkten tot een duurzamere inkoop.

Telersinput

De begeleidingscommissie komt tot een voorstel waarover het College van Deskundigen later dit jaar besluit. Tussentijds vindt voor alle betrokkenen ook nog een hoorzitting plaats om alle kritische punten en suggesties te verzamelen. Via teeltbijeenkomsten bespreekt SMK met telers de praktische uitvoering.

Tevens vindt er voorafgaande aan vaststelling nog een openbaar toegankelijke hoorzitting plaats op 9 november 2017. Vanaf januari moeten de nieuwe regels dan ingaan. Lindeboom noemt die fase een brede pilot. “Veel telers werken er al naartoe, of werken al volgens Milieukeur-regels. Het kan zijn dat telers dan al volledig werken volgens Milieukeur-criteria, maar nog niet gecertificeerd zijn.”

Of registreer je om te kunnen reageren.