Home

Nieuws

Ocap: schade door vertraging aanleg CO2-pijplijn

CO2-leverancier Ocap stelt Westland aansprakelijk voor schade door vertraging aanleg CO2-netwerk.

Ocap stelt dat de gemeente Westland oneigenlijke redenen gebruikt voor een uitstel op de aanleg, zoals de verkeersveiligheid. Om aan te tonen dat verkeersveiligheid niet in gevaar komt, heeft Ocap een onderzoek laten uitvoeren met aanbevelingen. Ook kan de gemeente als grondeigenaar medewerking niet weigeren, blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad.

Ocap wil niet wachten tot november om werkzaamheden voor het laatste tracé te starten. Dat zou afspraken met de aannemer en tuinders doorkruisen. Op dit moment worden zaken op andere tracés afgemaakt, maar als niet snel een akkoord komt over aanleg van het betroffen tracé, dreigt een lange vertraging, laat Ocap weten.

Schade loopt op

In het ergste geval lijdt Ocap € 1 miljoen schade door het uitstel. Medio juli lag het schadebedrag op € 180.000. Ook tuinders lijden schade, laat Ocap weten in een brief van advocatenkantoor Loyens&Loeff aan de gemeente, waarin het de gemeente aansprakelijk stelt. Zowel de gemeente als Ocap wil gesprekken openhouden over een eventuele gefaseerde aanleg van het laatste deel van het traject. Ocap laat weten dat dit nog steeds het geval is. Dinsdag 12 september kan de gemeenteraad zich erover uitspreken.

Tientallen bedrijven gedupeerd

Dertig tot veertig glastuinbouwbedrijven in Westland zouden vóór of in de zomer CO2 geleverd krijgen door een nieuw netwerk, maar voor hen dreigt vertraging. Daarvoor laat leverancier Ocap nu 26 kilometer CO2-leiding aanleggen in het westelijke deel van de gemeente. De uitbreiding is mogelijk omdat een van de twee CO2-leveranciers meer CO2 kan leveren.

Of registreer je om te kunnen reageren.