Home

Nieuws

Verder onderzoek naar groente nabij fabriek Chemours

Het RIVM gaat vervolgonderzoek doen naar de veiligheid van groente en fruit uit moestuinen in de buurt van fabriek Chemours in Dordrecht.

Er is grote onrust onder omwonenden over lozingen van chemische middelen (GenX) voor de veiligheid van drinkwater. Het drinkwater blijkt veilig, concludeert het RIVM. Het RIVM stelt wel dat op basis van steekproeven van de Vrije Universiteit geen conclusies getrokken kunnen worden over de veiligheid van lokaal geteeld groente en fruit.

Gras en bladeren

De VU heeft op vijf locaties in een straal van 50 meter tot drie kilometer rond het bedrijf Chemours monsters genomen van gras en bladeren en de gehalten PFOA en GenX-stoffen geanalyseerd. Die aangetroffen gehaltes kunnen ook in lokale tuintjes gevonden worden, maar het RIVM zegt dat uit deze gegevens niet geconcludeerd kan worden hoe veilig die groente is. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur & Milieu) zegt in een kamerbrief daarom met RIVM, de VU, GGD, provincie Zuid-Holland en lokale gemeentes in overleg te willen over een vervolgonderzoek naar de veiligheid van groente in de omgeving van de fabriek.

Foto: ANP
Foto: ANP

Afbreekbaar

In een eerder uitgevoerd onderzoek in opdracht van de provincie Zuid-Holland zijn ook lage concentraties PFOA en GenX in de bodem en het grondwater aangetroffen. PFOA is een stof die niet meer gebruikt wordt, maar nauwelijks afbreekt in de bodem. Niet duidelijk is of de gehalten in de bladeren en gras te verklaren zijn door opname uit de grond en of er een relatie is met de gevonden bloedwaardes bij omwonenden.

Of registreer je om te kunnen reageren.