Home

Nieuws

Kans alsnog WGA-eigenrisicodrager te worden

Er komt een eenmalige reparatie van de WGA voor werkgevers die ongewild hun eigenrisicodragerschap verloren.

De Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is per 1 januari 2017 gewijzigd. Werkgevers kunnen voor het financieel risico dat ze lopen als medewerkers arbeidsongeschikt raken zelf dragen. Dat gold tot en met 2016 alleen voor de vaste medewerkers, maar sinds dit jaar ook voor flexibele medewerkers.

Werkgevers die voor het totale WGA-risico eigenrisicodrager wilden blijven, moesten dit voor eind 2016 laten weten en moesten daarvoor ook een nieuwe garantie bij een bank of een verzekeraar aanvragen. Een deel van die aangevraagde garanties zijn niet op tijd bij de Belastingdienst ingediend.

Meer premie moeten betalen

Het gevolg was dat die werkgevers automatisch hun eigenrisicodragerschap verloren. Zij zijn in de publieke verzekering van het UWV terecht gekomen en moeten nu dus meer premie werknemersverzekering betalen. Wettelijk kunnen ze pas weer eigenrisicodrager worden als ze drie jaar in die UWV-verzkering hebben gezeten.

Voor die werkgevers die kunnen aantonen dat zij de aanvraag weldegelijk op tijd hebben gedaan, zal per 1 juli 2018 alsnog een eenmalige mogelijkheid komen om al eerder terug te gaan naar het eigenrisicodragerschap. Werkgevers moeten daarvoor ten minste 13 weken voor 1 juli 2018 de aanvraag bij de Belastingdienst indienen.

Verzekeraars stellen lijst op

Als extra dienstverlening voor werkgevers stelt het Verbond van Verzekeraars een lijst op met werkgevers waarvan de verzekeraars formeel verklaren dat deze werkgevers tijdig hebben aangegeven per 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor het gehele WGA-risico te willen blijven. Werkgevers die zich afvragen of zij op deze lijst zijn opgenomen, of die graag aan deze lijst worden toegevoegd, kunnen zich uiterlijk tot 15 december 2017 melden via een apart loket bij het Verbond van Verzekeraars. Dit kan via het emailadres reparatieregeling.wga@verzekeraars.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.