Home

Nieuws

Uitzendbureaus vaakst in fout in tuinbouw

De tuinbouw staat bovenaan on de lijst van branches waar de Inspectie SZW misstanden met uitzendkrachten constateert. Bij controle van 500 uitzendbureaus heeft de Inspectie SZW 131 boetes uitgedeeld voor in totaal ruim € 1,3 miljoen.

De meeste overtredingen betreffen de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Zo’n 204 uitzendkrachten werden onderbetaald, waarvan meer dan de helft (59%) Poolse werknemers waren. De Wet arbeid vreemdelingen werd 15 keer overtreden. Ook gebruikten zeven personen een identiteitsbewijs van iemand anders.

Na de land- en tuinbouw vullen de metaalindustrie, de horeca, de detailhandel, de bouw en de schoonmaakbranche de top 6 aan van sectoren waar het fout gaat.

Checklist voor bonafiditeit

Bedrijven die uitzendkrachten inhuren zijn mede verantwoordelijk om een bureau in te huren dat volgens de wet- en regelgeving werkt. Zij kunnen in sommige gevallen aansprakelijk worden gesteld als het uitzendbureau niet alles op orde heeft. De Inspectie SZW heeft daarom samen met de Belastingdienst en partijen uit de uitzendsector een checklist ontwikkeld voor bedrijven die werken met uitzendbureaus.

Aan de hand van negen punten beoordelen bedrijven het uitzendbureau waar zij mee werken. Zo wordt duidelijk welke punten zij zelf nog op orde moeten brengen. Het gaat onder meer om juiste registratie van het uitzendbureau bij de Kamer van Koophandel, het gebruik van een G-rekening, betaling van een eerlijk loon en het controleren van de identiteit van de uitzendkracht. Wanneer aan alle negen punten uit de checklist wordt voldaan is de kans een stuk groter dat het uitzendwerk op een eerlijke, gezonde en veilige manier gebeurt.

Bij de meeste van de ongeveer 22.000 algemene en agrarische uitzendbureaus gaat het goed, maar als het fout gaat, dan het vaakst in de tuinbouw. - Foto: G&F
Bij de meeste van de ongeveer 22.000 algemene en agrarische uitzendbureaus gaat het goed, maar als het fout gaat, dan het vaakst in de tuinbouw. - Foto: G&F

Controle op risicoprofiel en meldingen

De Inspectie SZW richt haar controles vooral op de bedrijven met een hoog risicoprofiel, die eerder verdacht werden zich bezig te houden met allerhande malafide praktijken, zoals illegale tewerkstellingen, te lange werktijden, onderbetaling, gefingeerde dienstverbanden, arbeidsuitbuiting en belastingontduiking.

In 2016 kwamen meer dan 800 meldingen binnen bij de Inspectie SZW die te maken hebben met uitzendbureaus. Het merendeel van de melders heeft de Poolse nationaliteit. De meeste meldingen gaan over arbeidstijden, loon en inhoudingen. Deze meldingen en risicoanalyses vormen de basis voor de Inspectie SZW om gericht de malafide uitzendbureaus aan te pakken.

Interventieteam Aanpak Malafide Uitzendbureaus

Bij reguliere controles van de Inspectie SZW in 2016 bij in totaal 210 uitzendbureaus en 186 inlenende bedrijven, werd in 33% van de gevallen een overtreding geconstateerd. Het speciale interventieteam Aanpak Malafide Uitzendbureaus kwam bij inspecties van in totaal 20 uitzendbureaus en 53 inlenende bedrijven zelfs uit op een handhavingspercentage van 70%.

Of registreer je om te kunnen reageren.