Home

Nieuws

Groei inkoop duurzame groente onduidelijk

Het CBS kan niet vaststellen of er meer duurzame groente en fruit uit risicolanden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika wordt ingekocht.

Dat blijkt uit een samenvatting van de resultaten van de Monitor Duurzame Agrogrondstoffen die het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft opgesteld.

Het CBS monitort daarmee sectorafspraken over de duurzame inkoop van groente en fruit. In 2013 werd namelijk het Sustainability Initiative Fruits and Vegetables (SIFAV) vastgesteld. Daarin stelde de keten zich als doel alleen nog duurzame verse groenten en fruit uit deze landen te importeren in 2020. De productie van groenten en fruit wordt als duurzaam beschouwd wanneer aan bepaalde sociale en milieucriteria is voldaan.

Problemen met datasets vergelijken

Het CBS heeft verschillende datasets die moeilijk vergelijkbaar zijn. Voor alle supermarkten was het aandeel duurzaam geproduceerde groenten en fruit in 2015 60%. In 2014 kon dit worden geschat op 79%.

Toch concludeert CBS niet dat het een achteruitgang is. Hoewel de vooruitgang niet te meten valt, heeft de sector wel de mijlpalen bereikt. In het transitietraject is een streven afgesproken van 30% duurzaam in 2014 en 50% duurzaam in 2015.

Het CBS monitort ook het aandeel als duurzaam gelabelde bananen in supermarkten. In 2014 bedroeg dit aandeel bij benadering 47% en in 2015 circa 48%.

Of registreer je om te kunnen reageren.