Home

Nieuws

Contract ruimte-voor-ruimtekassen gaat door

Een varkenshouder in Rockanje kan de bouw van drie villa’s na sanering van buurtkassen niet tegenhouden.

Het gaat om een ruimte-voor-ruimte-afspraak tussen een oud-tuinder en de gemeente. De nabijgelegen varkenshouder vreest dat het perceel zonder tuinbouwfunctie niet rendabel is te exploiteren, waardoor het op termijn verder dicht gebouwd zal worden. In dat geval gaan strengere geurnormen gelden voor de veehouder. De Raad van State oordeelt dat de villa’s niet dichter bij het varkensbedrijf komen te staan dan bestaande burgerwoningen. Eerder kwam een andere rechter in een voorlopige voorziening tot dezelfde conclusie.

Rapportage mist

De gemeente Westvoorne – waar Rockanje onder valt – wil het grootste deel van de percelen glastuinbouw een andere agrarische bestemming geven. Voor het plan is geen milieueffectrapportage opgemaakt. Volgens de veehouder had dat moeten gebeuren omdat er intensieve veehouderij bij het plan is betrokken. De Raad van State oordeelt dat zo’n rapportage niet nodig is.

Geurcontouren

De sanering van de kassen is gekoppeld aan de bouw van drie villa’s. Zijn varkensbedrijf ligt op een afstand van 100 meter van de te bouwen villa’s. De varkenshouder vreest dat één van de villa’s in de geurcontouren ligt van zijn bedrijf en dat hij daardoor beperkingen zal ondervinden aan het verwijderen van de kassen.

Of registreer je om te kunnen reageren.