Home

Nieuws

Sector werkt mee aan nieuw Milieukeur

GroentenFruit Huis (GFH) en Stichting Milieukeur (SMK) gaan samenwerken in het aanpassen van het huidige Milieukeur certificatieschema.

Uitgangspunt is dat het certificatieschema in 2018 praktischer en doelgerichter wordt, waardoor het voor meer telers bereikbaar wordt. Een brede commissie gaat zich buigen over het teeltschema dat steeds meer supermarkten eisen.

Het GroentenFruit Huis ontwikkelde en testte zelf al voorstellen. Die worden nu binnen die brede begeleidingscommissie van SMK verder uitgewerkt. De ambitie blijft om met de schema’s internationaal voorop te lopen met verduurzaming, schrijven beide organisaties in een persbericht. “Enkele van de uitgangspunten zijn dat de ambities ten aanzien van milieuwinst ten minste gelijk blijven en dat de eisen een kwalitatief goed product en economisch verantwoorde teelt mogelijk maken.”

Stappen zetten in verduurzaming

De groente- en fruitsector heeft al langer de behoefte om te verduurzamen. De roep van milieuorganisaties en retailers heeft het proces versneld om te komen tot een certificeringssysteem waarmee de verduurzaming wordt geborgd, stellen beide partijen.

Inspraak sector

De brede begeleidingscommissie zal bestaan uit partijen uit GFH en vertegenwoordigers vanuit de voedingstuinbouw, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Die brede commissie ontwikkelt voorstellen voor herziening. Het College van Deskundigen toetst deze en brengt ze ter sprake in een hoorzitting, alvorens het besluit tot aanpassing. Dat moet allemaal dit jaar plaatsvinden om te kunnen starten in 2018 met een vernieuwd Milieukeur.

Getrapte aanpassing

Het schema zal de komende seizoenen waarschijnlijk meerdere bijstellingen kennen, omdat de overschakeling naar Milieukeur voor veel telers en teelten nieuw is en het certificatieschema wordt herzien. Afzetorganisaties begeleiden de telers om de verduurzamingsstappen mogelijk te maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.