Home

Nieuws 1 reactie

Kamer zet Van Dam buitenspel

De Tweede Kamer wil op veel land- en tuinbouwonderwerpen niet meer in gesprek met het huidige kabinet, zoals over gewasbescherming en energie.

Dat bleek woensdag tijdens een vergadering van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, waarin werd besloten welke onderwerpen controversieel worden verklaard.

De Kamer maakt het voor staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) vrijwel onmogelijk om nog beleid te maken. Veel andere bewindspersonen hebben op veel dossiers wel groen licht gekregen om hun beleid voort te zetten.

Controversieel verklaard

De Tweede Kamer wil niet meer in gesprek met Van Dam over het mestbeleid, met uitzondering van de onderwerpen die gerelateerd zijn aan het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn en de onderhandelingen voor een nieuwe derogatie. Grote voorstanders van het stilzetten van deze dossiers zijn CDA, VVD en SGP.

D66 houdt een slag om de arm: “We moeten er wel voor zorgen dat we in gesprek blijven met het kabinet over zaken die niet kunnen wachten”, vindt Stientje van Veldhoven (D66). De Partij voor de Dieren, GroenLinks en de PvdA vinden het niet nodig om het mestdossier controversieel te verklaren, maar zij vormen een minderheid.

Sommige dossiers ‘op pauze’

De Tweede Kamer heeft ook het beleid rondom weidevogels, natuurbeleid, proefdieren, gewasbeschermingsmiddelen, weidegang voor koeien en energie controversieel verklaard. Ook de benoeming van de regisseur voor het versnellen van het verduurzamen van de veehouderij wordt op verzoek van de Tweede Kamer uitgesteld. Over de NVWA, het pachtdossier en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) neemt de Kamer later een besluit. Op verzoek van D66 wordt in deze dossiers een tussenstap gemaakt.

“We willen van het kabinet weten wat er gebeurt als we in deze dossiers op de pauzeknop drukken. We willen niet dat er in de tussentijd ongelukken gebeuren, maar we willen ook niet dat het kabinet nog allerlei besluiten gaat nemen in deze dossiers”, vindt Van Veldhoven. Ze kreeg hiervoor steun van een meerderheid. CDA-Kamerlid Jaco Geurts wil nadrukkelijk dat de bemiddelaar in het pachtdossier wel door gaat, maar dat het kabinet geen onomkeerbare stappen mag maken. De Kamer wacht nu een voortgangsrapportage van de pachtbemiddelaar af, voordat een besluit wordt genomen.

Wel verder met fosfaatdossier en vogelgriep

De Kamer gaat wel door met onderwerpen die niet kunnen wachten, zoals de behandeling van het fosfaatdossier voor de melkveehouderij, vogelgriep en onderwerpen die op de agenda in Brussel komen.

Van Dam: ik blijf gewoon mijn werk doen

De staatssecretaris blijft gewoon zijn werk doen, “zoals dat van mij wordt verwacht”, ook al heeft de Tweede Kamer een groot deel van de onderwerpen die op de Kameragenda staan controversieel verklaard.

Van Dam zegt dat het lijkt dat de Tweede Kamer zelf zoekende is naar de betekenis van het controversieel verklaren. “Wat de Kamer doet is zeggen dat ze over stukken die voorliggen, niet meer met dit kabinet wil spreken. Dat kan. Maar dat betekent niet dat het beleid niet wordt voortgezet. Er zullen natuurlijk geen belangrijke beleidswijzigingen meer worden doorgevoerd, maar dat doet geen enkel demissionair kabinet.”

Eén reactie

  • M. Evers

    Er moet een apart ministerie komen voor landbouw en visserij. Er gebeuren nu veel te veel gekke dingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.