Home

Nieuws 3 reacties

Tuinbouw test eigen milieucertificaat

Afzetpartijen willen nog voor de zomer een eigen sectorsysteem voor milieu testen naast of in plaats van Milieukeur.

Achter de schermen is door afzetorganisaties gewerkt aan zo’n plan na deals in 2016 tussen supermarkten en milieuorganisaties over scherpere inkoopeisen. Twee keer per maand heeft GroentenFruit Huis contact met Stichting Milieukeur over de plannen voor een eigen milieucertificaat vanuit de sector.

‘Ambitieus plan’

Dat directeur van Milieukeur Gijs Dröge recent in een blog hintte op een minder ambitieus sectorplan, is volgens Peter Verbaas, directielid van GroentenFruit Huis, onterecht. Het sectorplan is bijna klaar om getest te worden in de praktijk en mogelijk biedt het GroentenFruit Huis dit plan aan Stichting Milieukeur aan om in te voeren ‘in plaats van’ of ‘naast’ Milieukeur. Verbaas: “We moeten echt stappen zetten om in 2018 de eerste telers te certificeren voor ons eigen systeem en vòòr de zomer met testen af te ronden. Er is door alle betrokkenen keihard aan gewerkt met veel energie.”

‘Niet praktisch voor grote uitrol’

Belangrijkste kritiek op Milieukeur: Het is vrijwel niet schaalbaar naar een grote groep telers. Niet praktisch genoeg dus. De sector ziet voor haar eigen systeem wel wat in het aansluiten bij GlobalGap-audits, al betekent dat volgens Verbaas niet dat het per se een GlobalGap-module moet worden. Ondertussen lijkt dat idee van GlobalGap-inspecties ook door Milieukeur overgenomen. De partijen bewegen dus naar elkaar toe.

Volgens Verbaas kenmerkt het sectorsysteem zich niet door een strikte actielijst, maar draait het om duidelijk verbeterde doelstellingen. Een pragmatischer aanpak dus. “Kijk, een teler heeft een WKK, dat is bij ons alleen een middel en geen doel op zich. Het is aan de teler om te beoordelen hoe hij de gewenste verduurzaming realiseert, bijvoorbeeld in gasverbruik.”

Gesprekspartners

Juist op het punt van gasverbruik werkt de glastuinbouw aan een eigen CO2-systeem. Is dat vergelijkbaar? “Het zijn verschillende trajecten”, zegt Verbaas, maar tegelijk stelt hij dat LTO Glaskracht Nederland en de fruittelersorganisatie NFO pas recent zijn aangehaakt in deze overleggen.

Laatste reacties

 • W.J.M. Uljee

  SMK en GroentenFruit Huis (GFH) ervaren dit artikel als verwarrend. GFH is niet bezig met een eigen certificatiesysteem, maar heeft de Milieukeur criteria als uitgangspunt genomen met het doel hierin een verbeterslag te realiseren ten behoeve van de uitrol naar een grote groep gebruikers (teelt en handel).

  SMK beschouwt het initiatief van het GroentenFruit Huis als kritische inbreng van één van de stakeholders, en zal deze inbreng in de 2e helft van dit jaar meenemen in de gebruikelijke procesgang van begeleidingscommissies, hoorzitting en besluit van het College van Deskundigen. Indien er voldoende draagvlak is voor de voorgestelde wijzigingen bij alle stakeholders zal aanpassing van de Milieukeur criteria plaatsvinden.

  De Milieukeur criteria worden ontwikkeld met inspraak van de diverse belanghebbenden en uiteindelijk vindt besluitvorming plaats door het College van Deskundigen. Deze standaardprocedure zorgt voor draagvlak bij alle stakeholders. Het totale proces van criteriaontwikkeling wordt gedetailleerd toegelicht op
  <>

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • J Vullings

  Het artikel is voor publicatie geaccordeerd door GroentenFruit Huis.

Of registreer je om te kunnen reageren.