Home

Nieuws

Geen zonnepark in glastuinbouwgebied

Het zonnepark Midden-Groningen op een gepland glastuinbouwgebied bij Sappemeer-Noord is van de baan.

De rechtbank in Groningen heeft de omgevingsvergunning vernietigd. Het gerecht vindt dat onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van omwonenden die al zwaar getroffen zijn door gaswinning in het gebied.

Onterechte vergunning

Volgens de rechtbank heeft het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoogezand-Sappemeer onterecht een vergunning verleend. De gemeenteraad heeft niet ingestemd met de vergunning en dat had wel moeten gebeuren.

Niet echt een glasgebied

De rechtbank zette ook een streep door de redenering van de gemeente Hoogezand-Sappemeer dat het om een glastuinbouwgebied gaat. Het akkerbouwland heeft een bestemming agrarisch en voor de helft van die percelen is er mogelijkheid glastuinbouw te plaatsen als andere gebieden vol raken. Dat is niet te verwachten, oordeelt de rechtbank. Daarmee zou het gebied ook minder geschikt zijn als zoekgebied.

Kostendaling

Recent stelde minister Henk Kamp vraagtekens bij de haalbaarheid van zonneparken door de snelle kostendaling van andere soorten energie als windenergie op zee.

Of registreer je om te kunnen reageren.