Home

Nieuws

GMO-controle in landbouwtelling

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) wil de controle op de uitvoering van GMO-groente en fruit versimpelen.

Door in de gecombineerde opgave in landbouwtelling de vraag mee te nemen bij welke afzetorganisatie de teler is aangesloten voor zijn product, wordt de controle geautomatiseerd. Volgens het ministerie betekent het dat controle vanuit één bestand mogelijk wordt en bovendien vermindert dit het controlerisico. De vraag invullen wordt gezien als ‘minieme toename van de administratieve lasten voor de telers’, maar ‘de aanzienlijke vermindering in uitvoeringslast en de beperking van het controlerisico rechtvaardigen dat’, schrijft het ministerie in de regeling.

Erkende producentenorganisatie

Om in aanmerking te komen voor steun in het kader van de GMO-groente en fruit, moet een producentenorganisatie erkend zijn als producentenorganisatie in de zin van de GMO. Een producent van groente- en fruitproducten mag voor hetzelfde product slechts bij één producentenorganisatie zijn aangesloten.

Het ministerie overlegt momenteel met de afzetorganisaties over de voorwaarden van GMO-groente en fruit, omdat een deel van de telersverenigingen de regels en controles te vergaand en onduidelijk vindt. Niet duidelijk is wat daarvan de uitkomst is.

Of registreer je om te kunnen reageren.