Home

Nieuws

Aerts voorzitter LLTB-vakgroep glastuinbouw

Jean Aerts is benoemd tot voorzitter van de LLTB-vakgroep Tuinbouw Bedekte Teelten.

Aerts vervangt Jaap van den Beukel, die bijna vier jaar de functie van voorzitter bekleedde. Aerts was al vertegenwoordiger voor de LLTB-vakgroep in het bestuur van LTO Glaskracht Nederland. Hij heeft water en gewasbeschermingsmiddelen in zijn portefeuille. Die taak blijft hij uitvoeren. Aerts is naast zijn bestuurlijke functies nog actief als adviseur in de sierteelt.

Vakgroepbestuurders

Naast de benoeming van de nieuwe voorzitter werden Roel Hendriks en Paul van Lipzig aangesteld als nieuwe vakgroepbestuurders. Jaap van den Beukel, Erik Gipmans, Pieter Wijnen en Carla Houben namen afscheid als vakgroepbestuurders. Zij kregen een Zilveren Draagspeld van de LLTB uitgereikt voor alle verdiensten voor de tuinbouwsector. De komende periode zal LLTB de visie van de nieuwe voorzitter verder uitdragen.

Jean Aerts, voorzitter van LLTB-vakgroep Tuinbouw Bedekte Teelten.
Jean Aerts, voorzitter van LLTB-vakgroep Tuinbouw Bedekte Teelten.

Modernisering

Tijdens de inspiratiebijeenkomst ‘Greenport Venlo: Black-Box of Bright-Lands’ van de LLTB-vakgroep Tuinbouw Bedekte Teelten donderdag 16 februari in de Brightlands Campus Greenport Venlo werd Jean Aerts benoemd tot voorzitter van de vakgroep. De komende periode zal ook meer duidelijk worden over de effecten van modernisering van LTO op de belangenbehartiging voor de glastuinbouw. Daar staat de bestuurswisseling los van.

Of registreer je om te kunnen reageren.