Home

Nieuws

Extra loon op feestdagen

Over doorbetaling op feestdagen en het betalen van toeslagen bestaat veel onduidelijkheid. De Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw zet de regels op een rijtje.

Beide kerstdagen en nieuwjaarsdag zijn feestdagen die in de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw zijn vastgelegd als doorbetaalde feestdagen. Dit betekent dat de medewerkers voor wie deze dagen reguliere werkdagen zijn, recht hebben op loondoorbetaling. Zij krijgen dus hun gewone loon doorbetaald, maar hoeven geen arbeid te verrichten.

Doorwerken op feestdag

Op veel bedrijven is het echter niet mogelijk om de werkzaamheden uit te stellen tot na de feestdagen. Het kan dan noodzakelijk zijn dat er toch arbeid wordt verricht door een medewerker. Deze medewerker heeft dan altijd recht op een toeslag volgens de desbetreffende cao. De hoogte van de van de loondoorbetaling waarop de medewerker recht heeft is afhankelijk van zijn afgesproken werkdagen.

Zo viel eerste kerstdag dit jaar op een maandag. Wanneer de werknemer altijd werkt op maandag en nu ook op eerste kerstdag heeft gewerkt, dan heeft hij recht op een doorbetaalde feestdag (100% loondoorbetaling), uurloon over de gewerkte uren plus een toeslag van 100%.

Een werknemer voor wie maandag geen reguliere werkdag is, maar die toch komt werken op eerste kerstdag, ontvangt geen loondoorbetaling. Wel ontvangt hij 100% uurloon plus een toeslag van 50% per gewerkt uur.

Jaarurennorm vastleggen

Voor werknemers die werken met het jaarurenmodel in de glastuinbouw geldt dat de uren van de doorbetaalde feestdagen meetellen voor de jaarurennorm. De uren die daadwerkelijk gewerkt werken op de feestdagen kunnen direct afgerekend worden in geld of tijd. In dat laatste geval maakt u afspraken met uw medewerker dat hij de beloning én toeslagen in tijd krijgt. Op een later moment neemt hij dan vrij. Zorg ervoor dat dit duidelijk wordt vastgelegd zodat er later, bijvoorbeeld bij het afrekenen van het jaarurennorm, geen discussie over ontstaat.

Houd dus rekening met feestdagentoeslagen bij het maken van een planning voor het werken tijdens de feestdagen. Overleg en communiceer tijdig met uw werknemers en reken de gewerkte uren op een goede manier af. Zo sluit u samen met uw werknemers het jaar op een goede manier af.

Of registreer je om te kunnen reageren.