Home

Nieuws laatste update:27 okt 2017

Rutte: Schouten zit er voor, niet namens de boeren

Carola Schouten zit niet namens, maar wel voor de boeren aan tafel in het kabinet. Dat zegt minister-president Mark Rutte over de aanstelling van de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in kabinet Rutte III.

Rutte liet tijdens de verkiezingscampagne blijken dat hij geen groot voorstander was van het instellen van een landbouwministerie. Hij zegt nu dat hij tijdens de formatie zich niet tegen de instelling van het ministerie heeft verzet. “Een enkele keer in je leven moet je bereid zijn toe te geven dat je eigen inzichten niet helemaal kloppen”, aldus de premier.

Rutte noemt Schouten een zwaargewicht, die als vice-premier en als landbouwminister een belangrijke positie inneemt in het kabinet. Tijdens de informatie-onderhandelingen heeft ze indruk gemaakt. “Ze is geen belangenvertegenwoordiger, geen vooruitgeschoven post van de boeren. De belangen van de boeren worden vertegenwoordigd door LTO en andere belangenorganisaties. Dat is een wezenlijk andere positie.” De minister moet volgens Rutte de landbouw zowel nationaal als internationaal op de kaart zetten. “Zij maakt haar eigen politieke afweging en voert een integraal beleid.”

‘Schouten is geen belangenvertegenwoordiger, de belangen van boeren worden vertegenwoordigd door LTO en andere belangenorganisaties’

De minister-president zegt ook vanuit zijn eigen achterban instemming te hebben gekregen voor de heroprichting van het ministerie. “En ik heb de indruk dat Carola Schouten als minister in de VVD ook goed zal vallen.”

Complexe gesprekken voeren

Minister Schouten zei tijdens een ontmoeting tussen parlementaire pers en de bewindslieden dat zij ingewikkelde gesprekken met de landbouworganisaties zal moeten voeren, Ze noemde de fosfaatproblematiek en het spanningsveld tussen landbouw en natuur als twee voorbeelden. Ze zei blij te zijn voor de sector dat er een ministerie van landbouw is gekomen.

Schouten heeft een extra budget van € 900 miljoen voor regionaal beleid. De besteding daarvan doet ze in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het geld is onder meer bestemd voor het beleid in gebieden waar de bevolking in omvang daalt (krimpgebieden).

Dit artikel is mede geschreven door Kirsten Graumans

Of registreer je om te kunnen reageren.