Home

Nieuws

Nieuwe vragen na kritisch advies SodM aardwarmte

PvdA-Westland wil dat het college van burgemeester en wethouders reageert op een recent advies voor nader onderzoek naar aardwarmte in gaswinningsgebied.

De PvdA wil weten of de relatie gaswinning en aardwarmteboring in het Westland wel voldoende onderzocht is. De partij beseft dat het college net na de zomer al een geruststellende reactie gaf na een kritisch rapport van de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). In het Westland zijn alle mogelijke risico’s van aardwarmteboring voldoende onderzocht, stelt het college.

De PvdA in de Zuid-Hollandse gemeente wil nu geïnformeerd worden over de relatie gaswinning en aardwarmteboring. SodM stelt in het geval van het project Warmtestad in Groningen dat aardwarmte in de nabijheid van gasvelden kan leiden tot verhoogd seismisch risico. Bij de Warmtestad-boring wordt in dezelfde aardlaag gekeken naar aardwarmte als de gasboring. Eerder dit jaar ontstond onrust in het Westland nadat bleek dat meer gas wordt opgepompt in Westland dan verwacht.

Extra onderzoek

Het project mag wel doorgaan van SodM. Wel moet eerst een zogeheten Seismische Risico Analyse (SRA) worden uitgevoerd om te bepalen hoe groot de kans op aardbevingen is door de boringen. Het aardwarmteproject, dat tienduizend woningen in Groningen zou moeten gaan verwarmen, loopt een half jaar vertraging op. Het besluit komt na een eerder waarschuwingssignaal van SodM.

Onvoldoende expertise

SodM heeft meer kritiek op het Groningse project. De toezichthouder vindt dat het project Warmtestad onvoldoende expertise kent, waardoor de ‘inhoudelijk slechte rapporten’ niet worden onderkend. Ook zouden de partijen, gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, het risico op aardbevingen die het project met zich meeneemt stelselmatig onderschatten.

Of registreer je om te kunnen reageren.