Home

Nieuws laatste update:22 sep 2016

Gevraagd: medeleven met de boer

De begroting roept gemengde reacties op. Belangenorganisaties en politici vragen om compassie met de boer.

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders en LTO Varkenshouderij juichen toe dat het kabinet in het bedrijfsleven investeert. Maar daar moet dan ook ontwikkelingsruimte worden geleverd, vinden ze.

Het plan om de btw-landbouwregeling af te schaffen moet gepaard gaan met een lastenverlichting door bijvoorbeeld de verhoging van de keuringskosten terug te draaien, zegt LTO-voorman Albert Jan Maat.

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond vraagt de minister van Economische Zaken om snel de mogelijkheid te bieden aan de Brancheorganisatie Akkerbouw om daadwerkelijk heffingen op te kunnen leggen voor de financiering van onderzoek.

Het platteland is het ondergeschoven kindje in de troonrede, zegt de Federatie Particulier Grondbezit (FPG). De FPG vraagt zich af hoe het kabinet zijn ambitie op het gebied van verduurzaming rijmt met het wetsvoorstel fosfaatrechten.

Politieke reacties

In de Tweede Kamer krijgt de begroting van het ministerie van Economische Zaken vanuit de oppositie weinig handen op elkaar. CDA'er Jaco Geurts: "Geconstateerd mag worden dat dit kabinet weinig tot geen oog heeft voor onze voedselproducenten."

SGP'er Elbert Dijkgraaf: "Boeren en tuinders krijgen een trap na. De sector heeft te maken met lage marktprijzen en meer eisen. Het roer moet om.”

Ook de SP wil dat het roer omgaat. Henk van Gerven wil dat het kabinet overschakelt van een landbouw die gericht is op kwantiteit naar een sector die zich richt op kwaliteit en toekomst.

De PVV bepleit een beter verdienmodel voor de boeren. Dion Graus: "Het kabinet met de inkoopmacht aanpakken."

D66'er Fatma Koser Kaya constateert dat het water bij de sector aan de lippen staat en de voedselveiligheid onder druk blijft. D66 ziet het kabinet vooral beleid vooruitschuiven.

ChristenUnie wil een eerlijk verdienmodel. "Wij steunen voedselbeleid, maar niet ten koste gaan van innovatie. Afschaffen van de btw-regeling moet ten goede komen aan de jonge boeren."

Bekijk een overzicht van de kabinetsplannen die betrekking hebben op de agrarische sector

door Jan Braakman en Mariska Vermaas

Of registreer je om te kunnen reageren.