Home

Nieuws

Weer minder landbouwgrond verhandeld

Landbouwgrond krijgt steeds minder vaak een nieuwe eigenaar.

In de eerste 6 maanden van dit jaar is 17.400 hectare landbouwgrond verhandeld. Dat is 3% minder dan dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van het Kadaster en Wageningen UR. Ten opzichte van de eerste helft van 2014 is de daling nog groter, namelijk 10%.

Nog geen procent van totaal verhandeld

De relatieve grondmobiliteit, het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond, lag in de eerste helft van dit jaar op 0,95%. In de eerste 6 maanden van 2014 was dat nog 1,06%.

Oorzaak van de lagere grondmobiliteit is onder andere dat de vraag naar landbouwgrond voor bestemmingen buiten de landbouw, zoals natuur en woningbouw, sinds de aankoopstop voor natuur en de economische crisis fors is afgenomen. Ook de vraag vanuit de landbouw nam af, mede door de tegenvallende inkomsten in de melkveehouderij. Melkveehouders zijn traditioneel de grootste groep kopers op de grondmarkt.

Fors minder handel in Noorden

De hoeveelheid landbouwgrond die wordt verhandeld, verschilt per regio. In landsdeel Noorden (Bouwhoek en Hogeland, Veenkoloniën en Oldambt en Noordelijk Weidegebied) is de grondmobiliteit fors afgenomen. In de eerste helft van 2014 vond ongeveer 6.700 hectare landbouwgrond een nieuwe eigenaar. In dezelfde periode vorig jaar ging het om 5.900 hectare. Het afgelopen halfjaar werd nog maar 4.700 hectare landbouwgrond verkocht. Volgens cijfers van het Kadaster en Wageningen UR komt dit overeen met een relatieve grondmobiliteit van respectievelijk 1,17%, 1,03% en 0,83%.

In Oosten 5.600 hectare verhandeld

In landsdeel Oost (Oostelijk Veehouderijgebied, Centraal Veehouderijgebied, IJsselmeerpolders en Rivierengebied) is in de afgelopen 2 kwartalen zo’n 5.600 hectare landbouwgrond verhandeld. Dat is nagenoeg hetzelfde areaal, vergeleken met de 2 voorgaande jaren. Van de totale oppervlakte landbouwgrond in dit landsdeel (555.163 hectare) bedroeg de relatieve grondmobiliteit in deze 3 halfjaarlijkse perioden 1,01%.

Geen verdere afname handel in Westen

In het Westen is in de eerste helft van dit jaar vrijwel evenveel landbouwgrond van eigenaar verwisseld, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In het afgelopen halfjaar is in dit landsdeel (Westelijk Holland, Waterland en Droogmakerijen, Hollands/Utrechts Weidegebied) 2.300 hectare landbouwgrond verkocht. Een vergelijkbaar areaal met de eerste helft van 2015. Ten opzicht van dezelfde periode in 2014 werd 7% minder landbouwgrond verkocht.

De relatieve grondmobiliteit daalde wel in het Westen, maar bleef boven de 1%. In de eerste 6 maanden van 2014 ging het om 1,14% tegen 1,05% in dezelfde periode dit jaar.

In Zuiden na dip weer meer verkocht

In het Zuiden (Zuidwestelijk Akkerbouwgebied, Zuidwest-Brabant, Zuidelijk Veehouderijgebied en Zuid-Limburg) is in het eerste halfjaar van 2016 evenveel landbouwgrond verhandeld dan in dezelfde periode in 2014. Het gaat om zo’n 4.700 hectare. In de eerste 6 maanden van vorig jaar kreeg 4.200 hectare landbouwgrond een nieuwe eigenaar. De relatieve grondmobiliteit komt in de eerste helft van 2016 uit op 0,96%, tegen 0,85% een jaar eerder.

Grondmobiliteit

De agrarische grondmobiliteit, het verhandelde areaal landbouwgrond, geeft aan hoeveel agrarische grond is verhandeld op de vrije markt. Aan de basis van de berekening van de grondmobiliteit staan de transacties in het eigendomsregister van het Kadaster, aangevuld met informatie over de agrarische sector. Voor het bepalen van de agrarische grondmobiliteit zijn de verhandelde percelen op de volgende kenmerken zijn geselecteerd:
- grasland, bouwland, snijmais, bollenland, boomkwekerij, fruitteelt en overig tuinland;
- soort overdracht is koop-verkoop;
- zakelijk recht is volle eigendom;
- geen familierelatie;
- oppervlak perceel groter dan 0,25 hectare;
- de koopsom is groter dan €1.

Grondprijs iets lager

Volgens hetzelfde onderzoek van het Kadaster en Wageningen UR blijkt dat de grondprijs in het tweede kwartaal van dit jaar 1% lager ligt dan in het eerste kwartaal. In het tweede kwartaal is de gemiddelde prijs €57.000 per hectare.

De gemiddelde prijs voor bouwland is na een daling in het eerste kwartaal 2016 gestegen tot €66.500 per hectare. De prijs van een hectare grasland is nagenoeg gelijk gebleven.

Of registreer je om te kunnen reageren.